Hafan

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Gwnewch gais am grant o Gronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru heddiw!

Gwnewch gais nawr
Hafan

Grantiau

Drwy weithio gyda’n cefnogwyr a’n partneriaid hael, rydym yn buddsoddi mewn atgyfnerthu cymunedau. Mae ein grantiau yn cydnabod rôl ysbrydoledig grwpiau cymunedol ac elusennau yn y gwaith o nodi a diwallu anghenion cymunedau lleol.

Darllen mwy

Rhoi

Hoffech chi gefnogi pobl a chymunedau yng Nghymru?

Gallwn eich helpu i sicrhau bod eich rhodd yn golygu mwy er mwyn iddi wneud llawer o wahaniaeth.

Darllen mwy
Hafan
Hafan

Gweithio Gyda’n Gilydd

Rydym yn gweithio gyda chynghorwyr proffesiynol ac ymddiriedolwyr elusennau er mwyn rhoi arweiniad a chymorth ar ddyngarwch a’r ffordd orau o gynllunio ar gyfer rhoi i elusennau.

Darllen mwy

Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Rhwydwaith unigryw yw Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru sy’n helpu i newid bywydau yng Nghymru.

Darllen mwy
Hafan

Cadwch mewn cysylltiad

Os hoffech gael eich hysbysu’n rheolaidd am y newyddion diweddaraf o’r Sefydliad, yn ogystal â chanfod sut y gallwch fod yn rhan o’r gwaith hwn sy’n newid bywydau, clicwch yma.

Clicwch yma
Hafan

Newid Bywydau Gyda'n Gilydd

Gweld y cyfan

Cysylltwch â ni