Adnoddau

Dogfen

Ymdopi gyda Covid-19

Llawr lwytho
Dogfen

Sut i fonitro a gwerthuso eich prosiect

Llawr lwytho
Dogfen

Sut i gasglu data ar gyfer monitro

Llawr lwytho
Dogfen

Sut i ysgrifennu astudiaeth achos da

Llawr lwytho
Dogfen

Geirfa – monitro a gwerthuso

Llawr lwytho
Dogfen

Cyfrifon blynyddol 2019-20

Llawr lwytho
Dogfen

Yn Uchel ac yn Groch – Ein sgwrs fawr am ariannu gyda’r trydydd sector yng Nghymru

Llawr lwytho
Dogfen

Ein strategaeth grantiau yn ystod y cyfnod Coronafeirws a thu hwnt

Llawr lwytho
Dogfen

Cyfrifon blynyddol 2018-19

Llawr lwytho
Dogfen

Ymddiriedolaethau elusennol

Llawr lwytho
Dogfen

Sut rydym yn cymharu?

Llawr lwytho
Dogfen

Cynghorwyr Proffesiynol

Llawr lwytho
Dogfen

Gadael rhodd mewn ewyllys

Llawr lwytho
Dogfen

Sefydlu cronfa o dan reolaeth y rhoddwr

Llawr lwytho
Dogfen

Canllawiau ar gyfer ceisiadau grantiau

Llawr lwytho
Dogfen

Cyngor defnyddiol ar gyfer gwneud ceisiadau am grantiau

Llawr lwytho
Dogfen

Sefydlu cronfa o dan reolaeth y rhoddwr

Llawr lwytho
Dogfen

Sut rydym yn cymharu?

Llawr lwytho
Dogfen

Ymddiriedolaethau elusennol

Llawr lwytho
Dogfen

Gadael rhodd mewn ewyllys

Llawr lwytho
Dogfen

Cynghorwyr Proffesiynol

Llawr lwytho