Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Mae Beritha’n gwneud PGDip mewn Astudiaethau Cydymaith Meddygol ym Mhrifysgol Sheffield Hallam er mwyn dod yn Gydymaith Meddygol a chafodd £1,250 er mwyn helpu gyda chostau byw, teithio ac offer.

“Ers colli fy nhad gyda chanser yn 15 mlwydd oed, rwyf wedi bod ag awydd cryf i gael gwaith a fydd yn effeithio’n bositif ar fywydau pobl eraill.
Ar ôl graddio o Brifysgol Bangor gyda 2.1 mewn Gwyddor Biofeddygol, ac ar ôl ystyried fy nyheadau am uchelgeisiau’n ofalus, fy nghasgliad oedd y byddwn, mewn gyrfa fel Cydymaith Meddygol, yn cael yr heriau personol a deallusol gydol oes rwyf wedi bod yn chwilio amdanyn nhw ac y byddwn hefyd yn gallu defnyddio fy sgiliau dadansoddol, gwyddonol a chyfathrebu mewn gwaith gofalgar.

Mae’r cwrs cydymaith meddygol yn rhaglen feddygol ddwys sy’n heriol yn academaidd ac sy’n gofyn i fyfyrwyr gael mwy na 1,600 awr o hyfforddiant clinigol mewn ysbytai, canolfannau meddygol a’r gymuned.

Fel cydymaith meddygol cymwysedig (ar ôl cwblhau’r cwrs hwn), rwy’n addo rhoi’n ôl i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain trwy wirfoddoli fy ngwasanaethau mewn unrhyw ffordd y gallaf a thrwy gyfrannu’n elusennol i’r gronfa yn y gobaith o helpu pobl eraill fel y cefais i help. O fewn cymdeithas, rwy’n gobeithio ddarparu gofal iechyd rhagorol i gleifion y Gwasanaeth Iechyd a hyrwyddo addysg gofal iechyd i’r cyhoedd.

Rwy’n dod o dras werinol iawn ac oherwydd salwch fy mam doeddwn i ddim yn gallu gweithio yn ystod yr haf cyn y cwrs. Fe fyddaf yn fythol ddiolchgar i Gronfa Gymunedol Cymru am ei grant hael i mi ac am fy helpu i ddilyn fy mreuddwyd.”

Stories

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru