Eich Llais Eich Dewis 2021

Mae digwyddoad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol Uchel Siryff Gwent, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Sefydliad Cymunedol Cymru i ddyfarnu grantiau o hyd at £5,000 i grwpiau cymunedol ledled Gwent.

Oherwydd pandemig y Coronafeirws, aeth y digwyddiad eleni ar-lein gyda 15 grŵp yn cyflwyno fideos o ddim mwy na thair munud, yn amlinellu eu cais a sut y bydd eu prosiect o fudd i’w cymuned leol.

Yna cafodd y fideos hyn eu postio ar-lein a phleidleisio arnynt gan y grwpiau eraill a barnwyd pa prosiectau sydd yn mynd i’r afael â’r materion pwysicaf i dderbyn cyfran o gronfa grantiau o £75,519.

Dyma fideo gan Uchel Siryf Gwent, Tim Russen a derbynwyr grant eleni:

Action for Children - Fostering Service

Duffryn Community Link

Follow Your Dreams Charity

Griffithstown Communal Garden

Hafal

HCT (Help Caring Team)

Live Music Now Wales

Made in Tredegar

Newport Sea Cadets

RecRock

Savoy Youth Theatre

The Aloud Charity

Veterans Awards CIC