Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

I gyd, a Rhondda Cynon Taf

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Mae'r gronfa hon bellach yn agored i geisiadau.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i'r cynllun Grant Mawr yw 12pm ddydd Llun 1 Awst. Nid oes dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am grant Llwybr Carlam.

 

 

Mae Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis, wedi’i reoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad Cymunedol Cymru, wedi’i chynllunio ar gyfer grwpiau cymunedol cyfansoddedig a sefydliadau gwirfoddol sy’n cefnogi pobl yng nghymunedau Trivallis. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn dangos yn gryf yr effaith/effeithiau cadarnhaol y byddant yn eu cael ar y bobl sy’n byw yno.

Rhaid i brosiectau gyfarfod ag o leiaf un o’r themâu canlynol:
• Cynhwysedd Cymdeithasol
• Iechyd a Lles
• Dysgu a Chyflogadwyedd
• Gwelliannau amgylcheddol cynaliadwy

Y grantiau sydd ar gael

Mae yna dwy ffrwd o ariannu:

  • Cais Llwybr Carlam o dan £1,000
  • Cais Grant Mawr rhwng £1,001 a £5,000

Gall grwpiau wneud cais i’r ddau, ac felly derbyn hyd at £6,000 mewn unrhyw flwyddyn, hy un grant bach (cais llwybr cyflym) ac un grant mawr.

Pwy all wneud cais?

Mae’r Gronfa ar agor i elusennau a sefydliadau cymunedol gyda chyfansoddiad (e.e. cymdeithasau, mentrau cymdeithasol a chlybiau), gan gynnwys grwpiau newydd neu sefydledig ar draws Rhondda Cynon Taf.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr a all ddangos yn union sut y byddant yn cwrdd ag amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac i’r rhai nad ydynt wedi derbyn cefnogaeth o’r gronfa hon yn ystod y flwyddyn ymgeisio ddiwethaf.

Sut i wneud cais?

Sicrhewch eich bod wedi darllen ac yn deall meini prawf y gronfa a’n safonau gofynnol cyn cwblhau eich cais

Rydym yn annog pob ymgeisydd Grant Mawr i drefnu sgwrs gyda Swyddog Grantiau am eu prosiect cyn cyflwyno cais. Gall ymgeiswyr archebu amser i drafod eu syniad prosiect a gwirio cymhwysedd yma.

Ymgeisiwch nawr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg