Cronfa Caledi Covid-19 Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn Croes

a Ceredigion

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Nod Cronfa Caledi Covid-19 Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn Croes yw helpu teuluoedd sy’n brin o adnoddau, gan gynnwys y rhai sy’n dioddef caledi sylweddol a /neu’r rhai yr ystyrir eu bod mewn argyfwng oherwydd y Pandemig Coronavirus.

Mae Cronfa Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn Croes yn Ymddiriedolaeth Elusennol sy’n cael ei hariannu gan Falck Renewables Wind Ltd.

Dylai ymgeiswyr gyflwyno achos dros gael cymorth ac ymgeisio am arian ar gyfer costau eitemau megis:

  • Help gyda chostau hanfodol megis cyfleustodau, bwyd a chyflenwadau hanfodol ayb.
  • Nwyddau gwyn (offer cegin hanfodol megis cwcer, peiriant golchi, oergell / rhewgell ayb)
  • Eitemau hanfodol o ddodrefn a chostau cysylltiedig e.e. Ffrâm wely, matres a dillad gwely.
  • Offer i gefnogi cyrhaeddiad addysgol megis cyfrifiadur / tabled a / neu feddalwedd arbenigol i gefnogi’r rhai ag anableddau ayb.

Y grantiau sydd ar gael?

  • Grant o hyd at £300.

Pwy all wneud cais?

  • Mae’n RHAID i ymgeiswyr fod yn byw yn ardaloedd cynghorau cymuned Blaenrheidol neu Bontarfynach.
  • Cartrefi sydd wedi cael eu heffeithio’n ddifrifol gan Bandemig y Coronafeirws.
  • Gall cartrefi ymgeisio am grant o hyd at £300. Er enghraifft: Rhai ar incwm isel, pobl sydd wedi cael cyfarwyddid i gysgodi / hunan ynysu oherwydd problemau iechyd a / neu gyfrifoldebau gofal, y rhai sy’n cael trafferth i addysgu gartref oherwydd diffyg cysylltiad â’r rhyngrwyd / caledwedd ayb.

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen gais i gael ei ystyried am gyllid.

Cliciwch y botwm ‘Ymgeisio Nawr’ i gychwyn llenwi’r ffurflen gais.

Ymgeisiwch nawr

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni ar 02920 379 580 neu anfonwch e-bost i grants@cfiw.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.


Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Bwyd Co-op

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Ymateb ac Adfer Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Blaenau Gwent, Caerffili, Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg