Cronfa LNB

Gwynedd, I gyd, a Powys

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd. Mi fydd yn ail agor blwyddyn nesaf. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

Mae Cronfa LNB yn cefnogi sefydliadau sy’n gweithio i ddiogelu a gwarchod amgylchedd a threftadaeth cymunedau lleol ledled Gwynedd, Meirionnydd, a Threfaldwyn (gan gynnwys prosiectau trawsffiniol yn Swydd Amwythig).

Mae Cronfa LNB yn chwilio am geisiadau gan brosiectau sydd wedi’u hanelu at warchod llawer o bethau gwahanol o’r gorffennol rydym yn eu gwerthfawrogi ac am drosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol, megis:

  • Casgliadau o eitemau, llyfrau neu ddogfennau mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd neu archifau
  • Traddodiadau diwylliannol lleol megis straeon, gwyliau, crefftau, iaith, cerddoriaeth, dawns a gwisgoedd
  • Atgofion a phrofiadau pobl (a gofnodir fel ‘hanes llafar’ yn aml)
  • Tirweddau a gerddi naturiol ac wedi’u dylunio
  • Treftadaeth naturiol gan gynnwys cynefinoedd, rhywogaethau a daeareg

Y grantiau sydd ar gael

Gall sefydliadau wneud cais am grantiau rhwng £1,000 a £3,000

Pwy all wneud cais?

Elusennau, grwpiau a sefydliadau nid er elw cyfansoddedig sy’n rhedeg prosiectau sy’n bodloni nodau’r Gronfa fel yr esbonnir uchod.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen.

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg