Sefydliad Wesleyan

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Dinas Caerdydd, Gwynedd, I gyd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gar, Sir Penfro, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau a bod y cyntaf i glywed am yr ail-lansiad.

Cafodd Sefydliad Wesleyan ei sefydlu yn 2017 ac mae’n cefnogi nifer o achosion da ar hyd a lled y DU, yng Nghaerdydd yn benodol.

Mae Sefydliad Wesleyan yn chwilio am geisiadau o brosiectau sy’n gwneud y canlynol:

  • gwella iechyd a llesiant y gymuned leol
  • hyrwyddo addysg a dysgu gydol oes
  • reu atebion arloesol i heriau cymdeithasol gan hyrwyddo cydlyniant cymunedol a datblygu gwydnwch mewn cymunedau.

 

 

Y grantiau sydd ar gael

Mae grantiau o ddau faint ar gael i sefydliadau sy’n gweithio yn Ninas a Sir Caerdydd:

Grantiau bach:

  • gall grwpiau cymunedol cyfansoddedig ac elusennau cofrestredig lleol sydd ag incwm o dan £250,000 wneud cais am grantiau o hyd at £2,000.

Grantiau mawr:

  • gall grwpiau cymunedol cyfansoddedig ac elusennau cofrestredig sydd ag incwm o dan £500,000 wneud cais am grantiau rhwng £2,000 a £10,000

Pwy all wneud cais?

Elusennau, grwpiau a sefydliadau nid er elw cyfansoddedig sy’n rhedeg prosiectau a gweithgareddau er budd eu cymuned leol (e.e. clybiau ar ôl ysgol, hyfforddiant a phrosiectau meithrin sgiliau, clybiau cinio, caffis cofio, gwasanaethau cyfeillio ac ati.).

 

Sefydliad Wesleyan

Helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i deimlo’n gartrefol

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg