Sefydliad Goodwash

Sefydliad Goodwash

Gyda sail yn Ne Cymru, mae Goodwash wedi datblygu cynnyrch, wedi eu gwneud gyda chynhwysion naturiol, gyda chydwybod gymdeithasol. Wrth brynu a defnyddio eu cynnyrch rydych yn golchi’n dda wrth hefyd teimlo’n dda.

Mae Goodwash yn fenter gymdeithasol sy’n defnyddio proffid a’u model busnes i wella bywydau mewn cymunedau lleol ar hyd Cymru. Maent wedi lansio cronfa gyda’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, gyda’r enw priodol Sefydliad Goodwash, i sicrhau bod eu helw yn cyrraedd yr achos sy’n bwysig i’r sylfaenwyr.

Mae’r Sefydliad Goodwash yn codi arian, trwy elw a rhoddion, i roi cymorth a galluogi pobl yn eu cymunedau ac anifeiliaid yn eu hawyrgylch i wella eu bywydau er bydd gwellhad.

Os fyddech yn hoffi dangos eich cymorth tuag at Sefydliad Goodwash a’u hachosion, rhoddwch isod.