Clare Davies

Swyddog Grantiau

Clare Davies

Fy nghefndir

Fe ymunais â Sefydliad Cymunedol Cymru fis Ionawr 2020 ar ôl graddio o Brifysgol Abertawe mewn Hanes a Pholisi Cymdeithasol.

Drwy astudio polisi cymdeithasol am dair blynedd, roeddwn yn dod i wybod, a deall, y problemau cymdeithasol ac economaidd sy’n wynebu Cymru, mewn dinasoedd mawr neu mewn ardaloedd gwledig, llai, a beth ellir ei wneud i ymladd y problemau hynny.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Rwy’n Swyddog Grantiau, yn aelod o Dîm Grantiau’r Sefydliad. Y tîm Grantiau sy’n gyfrifol am redeg y rhaglenni grantiau a rhannu mwy na £2 filiwn mewn grantiau bob blwyddyn i brosiectau ac elusennau yng Nghymru.

Holwch fi ynghylch...

Unrhyw beth am grantiau.

Pam rwy’n caru Cymru

Cefais fy ngeni a’m magu mewn pentref bychan gwledig ar gyrion Caerdydd a chafodd pawb o’m teulu eu magu yn Abertawe.

Rwy’n caru’r rhyddid o fyw yn y wlad ond o fewn taith fer i’r traeth neu i’r Brifddinas.

Team members

Gweld y cyfan
Smitha Coughlan

Smitha Coughlan

Pennaeth Cyllid

Richard Williams

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Katy Hales

Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol