Clare Davies

Swyddog Grantiau ac Effaith

Clare Davies

Fy nghefndir

Fe ymunais â Sefydliad Cymunedol Cymru fis Ionawr 2020 ar ôl graddio o Brifysgol Abertawe mewn Hanes a Pholisi Cymdeithasol.

Drwy astudio polisi cymdeithasol am dair blynedd, roeddwn yn dod i wybod, a deall, y problemau cymdeithasol ac economaidd sy’n wynebu Cymru, mewn dinasoedd mawr neu mewn ardaloedd gwledig, llai, a beth ellir ei wneud i ymladd y problemau hynny.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Dwi’n aelod o dîm y Grant sydd yn gyfrifol am redeg rhaglenni grantiau a dosbarthu grantiau dros £2 filiwn i brosiectau ac elusennau yng Nghymru bob blwyddyn. Yn ogystal, rwy’n dadansoddi effaith ein grantiau yr ydym wedi eu hariannu a’r anghenion yng Nghymru, felly mae ein cyllid yn darparu’r gefnogaeth fwyaf i bobl Cymru.

Holwch fi ynghylch...

Unrhyw grantiau sy’n gysylltiedig â chynnwys prosiectau yr hoffech chi gyllid ar eu cyfer, ffyrdd o wella eich cais a’n cronfeydd.

Pam rwy’n caru Cymru

Cefais fy ngeni a’m magu mewn pentref bychan gwledig ar gyrion Caerdydd a chafodd pawb o’m teulu eu magu yn Abertawe.

Rwy’n caru’r rhyddid o fyw yn y wlad ond o fewn taith fer i’r traeth neu i’r Brifddinas.

Team members

Gweld y cyfan
Asha Vijendran

Asha Vijendran

Pennaeth Gweithrediadau Grantiau

Richard Williams

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Katy Hales

Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol