Y Fonesig Stephanie Shirley

Cyn-lysgennad Dyngarwch Llywodraeth y DU

“Rwy’n gwneud yr un ymdrech i ddysgu sut i roi arian i ffwrdd yn ddoeth – ac yn cael yr un lefel o foddhad – ag a gefais yn ei ennill yn y lle cyntaf. Mae fy nghyfoeth wedi trawsnewid o fod yn ffigurau ar ddalen o bapur i fod yn rhywbeth ystyrlon. Ar un adeg ystyriwyd mai fi oedd y fenyw gyfoethocaf ond chwech ym Mhrydain (yn ddiau roedd y fathemateg yn anghywir), ond rwy bellach yn falch fy mod wedi rhoi digon i ffwrdd fel nad wyf ar y rhestr o gyfoethogion mwyach… mae rhoi wedi gwneud fy nghyfoeth yn bwysig.”

Testimonials

Cronfa Teulu Sloman ar gyfer Trelái

Lulu Burridge

Gwraig fusnes a dyngarwr

Blake Morgan LLP

Lisa Davies, Senior Associate

Wendy Hopkins Family Law Practice

Wendy Hopkins Family Law Practice

Catrin Heledd Griffiths, Associate and Head of Private Client