Gerry Jewson

Ymddiriedolwr

Gerry Jewson

Fy nghefndir

Ymunais â Sefydliad Cymunedol Cymru ym mis Mawrth 2016. Mae gen i fwy nag 20 mlynedd o brofiad yn rhedeg busnesau teulu, gweithio yn y sector ynni adnewyddadwy ac yn y maes datblygu cynaliadwy.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf rwyf wedi bod yn cefnogi’r trydydd sector yn frwd gyda phwyslais penodol ar sefydliadau sy’n gweithredu yng Ngogledd Cymru.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Rwy’n un o ymddiriedolwyr y Sefydliad Cymunedol sy’n byw ac yn gweithio yn y gogledd. Ynghyd â’r Ymddiriedolwyr eraill, rwy’n darparu trosolwg o weithgareddau’r Sefydliad Cymunedol ac yn eu llywodraethu.

Mae gen i a’m gwraig gronfa sy’n cael ei rheoli gan y Sefydliad hefyd ac rydym wrth ein bodd yn gweld y gwahaniaeth anhygoel mae’r tîm cronfeydd a grantiau yn y Sefydliad Cymunedol yn ei wneud i unigolion a chymunedau ar hyd a lled Cymru.

Holwch fi ynghylch

Bod yn ddeiliad cronfa a’r gwahaniaeth cadarnhaol y gall y Sefydliad ei wneud i gymunedau yng Nghymru.

Pam rwy'n caru Cymru

Rwy’n hoff iawn o’r diwylliant, y bobl, y dirwedd a thîm rygbi Cymru. O’r holl lefydd rwyf wedi ymweld â nhw, mae gan Gymru rai o’r golygfeydd gorau rwyf erioed wedi’u gweld. Mae’r mynyddoedd a’r arfordir yn llefydd arbennig i’w darganfod. Mae beicio drwy’r gogledd a’r canolbarth yn yr hydref, gyda’r dail yn dangos eu lliwiau hydrefol, wir yn brofiad sy’n codi calon.
Mae gan Gymru gyfoeth anhygoel o ddiwylliant, o baentiadau o’i thirwedd hyfryd, i’w Chorau Meibion, llenyddiaeth a drama.

Does dim byd yn debyg i fod yn Stadiwm y Principality gyda’r to ar gau, Cymru’n ennill a’r dorf yn gweiddi ac yn canu nerth ei phen.

Trustees

Gweld y cyfan
Sarah Corser

Sarah Corser

Ymddiriedolwr

Samsunear Ali

Samsunear Ali

Ymddiriedolwr

Annabel Lloyd

Annabel Lloyd

Ymddiriedolwr

Alun Evans

Alun Evans

Cadeirydd