Tanwen Grover

Ymddiriedolwr

Tanwen Grover

Fy nghefndir

Mae gen i gefndir mewn ymchwil gymdeithasol, gwerthuso a datblygu polisïau. Rwy’n gweithio i Ymchwil Arad, gan ymgymryd ag amrywiaeth o brosiectau ar ran sefydliadau ac elusennau’r sector cyhoeddus.

Rwy’n canolbwyntio’n bennaf ar addysg a sgiliau, cyflogaeth, cymunedau a chynhwysiant cymdeithasol, pobl ifanc a theuluoedd a’r Gymraeg.

Yn y gorffennol, rwyf wedi gweithio ar archwilio perfformiad a rhannu arfer da ym mhob rhan o’r sector cyhoeddus, yn ogystal â gweithio a gwirfoddoli gydag elusennau amrywiol.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Rwy’n un o’r Ymddiriedolwyr, sy’n golygu mai fi, ynghyd â’r Ymddiriedolwyr eraill, sy’n bennaf gyfrifol am reoli Sefydliad Cymunedol Cymru.

Rwy’n helpu i ddatblygu cyfeiriad strategol y Sefydliad Cymunedol, yn monitro cynnydd a chyllidebau, yn rheoli risgiau ac yn gweithredu fel llysgennad ar ran y Sefydliad Cymunedol lle bynnag y bo’n bosibl.

Yn bennaf, rwy’n aelod o’r pwyllgor grantiau lle rydym yn darparu cyfeiriad strategol i’r broses y Sefydliad Cymunedol o roi grantiau ac yn gwneud penderfyniadau ar ddyfarnu grantiau.

Holwch fi ynghylch

Y ffordd rydym yn cefnogi cymunedau gyda phroses rhoi grantiau dda a pham ein bod mewn sefyllfa dda i helpu pobl i roi i gymunedau yng Nghymru yn effeithiol.

Pam rwy'n caru Cymru

Rwyf wedi byw yng Nghymru am y rhan fwyaf o’m bywyd ac rwy’n hoff iawn o’r ymdeimlad cryf o gymuned sy’n bodoli ar hyd a lled Cymru.

Rwyf hefyd yn hoff iawn o heicio ac mae Cymru yn lle perffaith i ddarganfod tirweddau syfrdanol – mae ein parciau cenedlaethol yn wych!

Rwyf hefyd yn siarad Cymraeg yn rhugl ac rwy’n hoff o’r sŵn cynnes, cyfeillgar a hyfryd sydd i’r iaith.

Trustees

Gweld y cyfan
Sarah Corser

Sarah Corser

Ymddiriedolwr

Samsunear Ali

Samsunear Ali

Ymddiriedolwr

Annabel Lloyd

Annabel Lloyd

Ymddiriedolwr

Alun Evans

Alun Evans

Cadeirydd