Cyfarfod â'n tîm

Rydym yn dîm brwdfrydig iawn sy’n gweithio i wneud gwahaniaeth i gymunedau ar hyd a lled Cymru.

Rydym yn arbenigwyr ym maes rhoi i elusennau a rhoi grantiau yng Nghymru. Cysylltwch â ni, gofynnwch gwestiynau i ni, rhannwch eich syniadau a gadewch i ni weithio gyda’n gilydd!

Cliciwch ar aelod o’r tîm i gael rhagor o wybodaeth amdano neu amdani.

Ein tîm