Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Rhoddwch i’n cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru heddiw!

Darllen mwy
Gweithio Gyda’n Gilydd

Gweithio Gyda'n Gilydd

Rydym yn gweithio gyda chynghorwyr proffesiynol ac ymddiriedolwyr elusennau er mwyn rhoi arweiniad a chymorth ar ddyngarwch a’r ffordd orau o gynllunio ar gyfer rhoi i elusennau.

Gweithio Gyda’n Gilydd

Cynghorwyr proffesiynol

Gyda'n gwybodaeth a'n dealltwriaeth arbenigol o anghenion lleol mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru, gallwn gynghori ar roi i elusennau a gweithio gyda chi i gynnig ateb wedi'i deilwra sy'n gost effeithiol a threth-effeithlon i'ch cleientiaid, gan roi'r hyblygrwydd iddynt ddewis sut, pryd a ble yr hoffent roi.

Darganfyddwch fwy
Gweithio Gyda’n Gilydd

Ymddiriedolwyr elusennau

Gallwn chwarae rôl allweddol pan fydd ymddiriedolwyr cronfa ymddiriedolaeth yn ei chael hi'n anodd.

Darganfyddwch fwy
Gweithio Gyda’n Gilydd

Busnes

Fel eich partner elusennol gallwn eich cefnogi, drwy eich helpu i gyflawni'r newidiadau yr hoffech eu gweld yn ein cymdeithas.

Darganfyddwch fwy

Geirda

Gweld y cyfan