Gweithio Gyda'n Gilydd

Rydym yn gweithio gyda chynghorwyr proffesiynol ac ymddiriedolwyr elusennau er mwyn rhoi arweiniad a chymorth ar ddyngarwch a’r ffordd orau o gynllunio ar gyfer rhoi i elusennau.

Gweithio Gyda’n Gilydd
Gweithio Gyda’n Gilydd

Cynghorwyr proffesiynol

Gyda'n gwybodaeth a'n dealltwriaeth arbenigol o anghenion lleol mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru, gallwn gynghori ar roi i elusennau a gweithio gyda chi i gynnig ateb wedi'i deilwra sy'n gost effeithiol a threth-effeithlon i'ch cleientiaid, gan roi'r hyblygrwydd iddynt ddewis sut, pryd a ble yr hoffent roi.

Darganfyddwch fwy
Gweithio Gyda’n Gilydd

Ymddiriedolwyr elusennau

Os ydych yn ei chael yn anodd rheoli eich cronfa ymddiriedolaeth, gallwn eich helpu.

Darganfyddwch fwy
Young person holding up a sign that says 'grow'

Buddsoddwch gyda ni

Sicrhewch fod eich elusen yn buddsoddi ei chronfeydd wrth gefn yn ddoeth trwy sefydlu Cronfa Buddsoddi Elusennol gyda ni.

Darganfyddwch fwy

Geirda

Gweld y cyfan