Ymunwch â'n tîm

Yma yn Sefydliad Cymunedol Cymru, credwn y gall prosiectau ar lawr gwlad newid bywydau pobl.

Rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ac elusennau ar hyd a lled Cymru, gan gymryd yr amser i ddeall yr hyn maent yn ceisio ei gyflawni a’u cefnogi i wneud hynny drwy ddyfarnu grantiau ar ran ein rhoddwyr.

Os ydych chi’n frwd dros newid bywydau pobl yng Nghymru, ac os hoffech ymuno â’n tîm, edrychwch ar y swyddi gwag isod:

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, rydym bob amser yn chwilio am bobl frwdfrydig, sy’n ymrwymedig i gyfrannu at ein gwaith, felly cysylltwch â ni yn info@communityfoundationwales.org.uk

 

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd.