Ymunwch â'n tîm

Yma yn Sefydliad Cymunedol Cymru, credwn y gall prosiectau ar lawr gwlad newid bywydau pobl.

Rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ac elusennau ar hyd a lled Cymru, gan gymryd yr amser i ddeall yr hyn maent yn ceisio ei gyflawni a’u cefnogi i wneud hynny drwy ddyfarnu grantiau ar ran ein rhoddwyr.

Os ydych chi’n frwd dros newid bywydau pobl yng Nghymru, ac os hoffech ymuno â’n tîm, edrychwch ar y swyddi gwag isod:

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, rydym bob amser yn chwilio am bobl frwdfrydig, sy’n ymrwymedig i gyfrannu at ein gwaith, felly cysylltwch â ni yn info@communityfoundationwales.org.uk

 

Rheolwr Cyllid

Mae hon yn rôl unigryw sy’n helpu i gryfhau cymunedau ledled Cymru ac yn sicrhau rheolaeth effeithiol ar gyllid Sefydliad Cymunedol Cymru, gan ddarparu cymorth ariannol i’r tîm staff a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, yn ogystal â’n rhoddwyr a’n cyllidwyr. Cliciwch ar y ddolen isod i gael gwybod mwy:

Disgrifiad Swydd y Rheolwr Cyllid