Ymunwch â'n tîm

Yma yn Sefydliad Cymunedol Cymru, credwn y gall prosiectau ar lawr gwlad newid bywydau.

Rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ac elusennau ar hyd a lled Cymru, gan gymryd yr amser i ddeall yr hyn maent yn ceisio ei gyflawni a’u cefnogi i wneud hynny drwy ddyfarnu grantiau ar ran ein rhoddwyr.

Os ydych chi’n frwd dros newid bywydau pobl yng Nghymru, ac os hoffech ymuno â’n tîm, edrychwch ar y swyddi gwag isod:

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, rydym bob amser yn chwilio am bobl frwdfrydig, sy’n ymrwymedig i gyfrannu at ein gwaith, felly cysylltwch â ni yn info@communityfoundationwales.org.uk

 

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd.

 

Ymddiriedolwyr

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru bob amser yn edrych am ymddiriedolwyr/wragedd i ymuno a’r bwrdd.

Mae ganom ddiddordeb yn arbennig mewn pobl sydd yn gallu cynnig arbenigedd yn y meysydd canlynol:

  • Gwybodaeth am rwydweithiau yng Nghymru. Rydan ni yn awyddus i ddenu cynrychiolaeth gryfach o Ogledd Orllewin Cymru.
  • Profiad gyda chyfathrebu digidol a systemau ICT
  • Siaradwyr Cymraeg

Rydan ni yn awyddus i ehangu amrywiaeth ein Bwrdd, ac yn croesawu ymgeision gan bobl du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill; lesbiaid, pobl hoyw, ddeurywiol a thrawsryweddol, a phobl dan 40.

Os oes ganoch chi ddiddordeb ac eisiau gwybod mwy, cysylltwch â ebost yrru eich CV a nodyn byr i nodi’r hyn yr allwch chi gynnig i waith Sefydliad Cymunedol Cymru i info@communityfoundationwales.org.uk