Newid bywydau gyda’n gilydd

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

"Mae'r fferm wedi helpu i ddatblygu fy sgiliau cymdeithasol, gan fy helpu i gyfathrebu'n well ag eraill." [gallery size="full" ids="28661,28660,28659"] Mae Fferm Gymunedol Abertawe yn fferm ddinesig dan arweiniad y gymuned ac yn ceisio gwella lles, meithrin sgiliau a chreu ymdeimlad o berthyn. Cawsant gyllid tuag at eu prosiect Clwb…

Darllen mwy
Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Darllen mwy
Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Darllen mwy
Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Darllen mwy
Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Darllen mwy
Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Darllen mwy
Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Darllen mwy
Photo of mother with young child sitting on her lap.

Lle i deimlo’n ddiogel

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Darllen mwy
Darparu gweithgareddau i blant ac oedolion ifanc ag anableddau

Darparu gweithgareddau i blant ac oedolion ifanc ag anableddau

Cronfa i Gymru

Darllen mwy
Cefnogi pobl ifanc ysbrydoledig i wireddu breuddwydion

Cefnogi pobl ifanc ysbrydoledig i wireddu breuddwydion

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Darllen mwy
Cymuned leol yn ymgysylltu

Cymuned leol yn ymgysylltu

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Darllen mwy
Creu ymdeimlad o berthyn

Creu ymdeimlad o berthyn

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Darllen mwy
Tribal Basketball team in their new kit.

Magu hyder trwy bêl-fasged

Cronfa ‘Clybiau mewn Argyfwng’ gan Made By Sport

Darllen mwy
Cysylltu trwy gân

Cysylltu trwy gân

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Darllen mwy
Helpu plant a phobl ifanc i ddelio â’u galar

Helpu plant a phobl ifanc i ddelio â’u galar

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Darllen mwy
Darparu lle diogel i gyn-filwyr

Darparu lle diogel i gyn-filwyr

Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

Darllen mwy
Lleihau unigrwydd yn y gymuned

Lleihau unigrwydd yn y gymuned

Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

Darllen mwy
Rhannu a thrwsio er mwyn adeiladu cymuned fwy cynaliadwy

Rhannu a thrwsio er mwyn adeiladu cymuned fwy cynaliadwy

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Darllen mwy
Coginio ar gyfer iechyd a lles

Coginio ar gyfer iechyd a lles

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Darllen mwy
Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Darllen mwy
Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Darllen mwy
Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Darllen mwy
Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Darllen mwy
Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch

Darllen mwy
Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Cefnogi menywod a merched bregus

Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Addasu i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf

Addasu i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Cymorth hanfodol mewn cyfnod o argyfwng

Cymorth hanfodol mewn cyfnod o argyfwng

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Cynnal cymorth i bobl agored i niwed

Cynnal cymorth i bobl agored i niwed

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Help llaw i’r rhai sydd ar eu pennau eu hunain

Help llaw i’r rhai sydd ar eu pennau eu hunain

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Cadw lleoedd cymunedol i fynd

Cadw lleoedd cymunedol i fynd

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Dod ynghyd i helpu cymunedau lleol

Dod ynghyd i helpu cymunedau lleol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Yn darparu cefnogaeth hanfodol i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Yn darparu cefnogaeth hanfodol i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Addasu i ddiwallu anghenion cymunedol

Addasu i ddiwallu anghenion cymunedol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Helpu’r rhai mwyaf agored i niwed mewn cyfnod o argyfwng

Helpu’r rhai mwyaf agored i niwed mewn cyfnod o argyfwng

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Darllen mwy
Cynnig llwyfan i bobl ifanc

Cynnig llwyfan i bobl ifanc

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Darllen mwy
Helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i deimlo’n gartrefol

Helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i deimlo’n gartrefol

Sefydliad Wesleyan

Darllen mwy
Defnyddio gwneud ffilmiau i adeiladu hyder mewn pobl ifanc

Defnyddio gwneud ffilmiau i adeiladu hyder mewn pobl ifanc

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Darllen mwy
Fy helpu i ddatblygu yn y gêm rwy’n ei charu

Fy helpu i ddatblygu yn y gêm rwy’n ei charu

Cronfeydd Sir y Fflint

Darllen mwy
Helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial

Helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Darllen mwy
Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Darllen mwy
Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Cronfa Sir Gaerfyrddin

Darllen mwy
Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Sefydliad Wesleyan

Darllen mwy
Yr hyder newydd ddaeth o daith ysgol wedi ei hariannu

Yr hyder newydd ddaeth o daith ysgol wedi ei hariannu

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Darllen mwy
Lleihau pwysau meddwl myfyriwr prifysgol

Lleihau pwysau meddwl myfyriwr prifysgol

Arddangosiadau Stuart Rendel

Darllen mwy
Heb y gefnogaeth, ni fyddwn wedi cael y run cyfleon

Heb y gefnogaeth, ni fyddwn wedi cael y run cyfleon

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy

Darllen mwy
Cefnogi gwaith caled seren polo dŵr

Cefnogi gwaith caled seren polo dŵr

Sefydliad Addysgol John Vaughan

Darllen mwy
Ni faswn wedi gallu fforddio cost y cwrs dawns… ond mi orffenais efo’r radd uchaf erioed

Ni faswn wedi gallu fforddio cost y cwrs dawns… ond mi orffenais efo’r radd uchaf erioed

Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd

Darllen mwy
Fy mhrofiad amhrisiadwy yng Nghanada

Fy mhrofiad amhrisiadwy yng Nghanada

Cronfa Gwaddol Cymuned Powys

Darllen mwy
Gyda’ch cefnogaeth, mae’r freuddwyd ffotograffiaeth yn dal yn fyw

Gyda’ch cefnogaeth, mae’r freuddwyd ffotograffiaeth yn dal yn fyw

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Darllen mwy
Pryd o fwyd gyda cyfeillion yn yr eglwys

Pryd o fwyd gyda cyfeillion yn yr eglwys

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Darllen mwy
Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

Darllen mwy
Cryfhau teuluoedd drwy ddod a chymuned at ei gilydd

Cryfhau teuluoedd drwy ddod a chymuned at ei gilydd

Cronfa Budd Cymunedol CO2Sense

Darllen mwy
Darganfod cyfeillgarwch drwy gelf

Darganfod cyfeillgarwch drwy gelf

Cronfa i Gymru

Darllen mwy
Rhoi llwyfan i 40,000 o bobl ifanc a’u talentau cerddorol

Rhoi llwyfan i 40,000 o bobl ifanc a’u talentau cerddorol

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Darllen mwy
Y set ffilm sy’n arbed bywydau plant

Y set ffilm sy’n arbed bywydau plant

Cronfa Waddol Gymunedol Sir y Fflint

Darllen mwy
Ar ol cam-drin domestig a trais, nawr mae gen i lais. Alla i ddim dweud wrthoch faint o wahaniaeth y mae hyn wedi’i wneud i mi

Ar ol cam-drin domestig a trais, nawr mae gen i lais. Alla i ddim dweud wrthoch faint o wahaniaeth y mae hyn wedi’i wneud i mi

Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru

Darllen mwy
Cylch chwarae yn darganfod addysg yn yr ardd

Cylch chwarae yn darganfod addysg yn yr ardd

Cronfa Gwaddol Cymuned Wrecsam

Darllen mwy
Ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol

Ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol

Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a'r Cyffiniau

Darllen mwy
Help llaw i 400 o fabolgampwyr

Help llaw i 400 o fabolgampwyr

Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych

Darllen mwy
Symud o hostel digartref i fyd busnes

Symud o hostel digartref i fyd busnes

CAERedigrwydd

Darllen mwy
Diogelu ein hanes lleol

Diogelu ein hanes lleol

Ashley Family Foundation

Darllen mwy
Cefnogi pobl ifanc ag anableddau dysgu

Cefnogi pobl ifanc ag anableddau dysgu

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Darllen mwy
A group photo of children from the Carmarthen Youth Project

Lle diogel i ieuenctid i ffwrdd o beryglon bwlio

Cronfa Sir Gaerfyrddin

Darllen mwy