Rhoi

Hoffech chi gefnogi pobl a chymunedau yng Nghymru?

Hoffech chi sicrhau bod y gefnogaeth honno yn un ystyrlon, mynd i wraidd materion cymdeithasol a dod o hyd i atebion sy’n gynaliadwy?

Hoffech chi fod yn rhan o’r daith honno, gweld y newid, helpu i gyfeirio rhoddion i’r mannau y mae eu hangen fwyaf?

Dyna yn union beth rydym yn ei wneud.

Rhoi

Gwnewch i’ch rhodd fynd ymhellach!

£

Bydd £ yn cael ei adennill gan yr elusen drwy gymorth rhodd

Gallech chi hawlio £ yn ôl gan Dollau a Threthi Ei Mawrhydi

£ yw cyfanswm y cyfraniad a dderbyniwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru

£ yw cyfanswm costau eich rhodd

Gallech chi hawlio £ yn ôl gan Dollau a Threthi Ei Mawrhydi

£ yw cyfanswm y cyfraniad a dderbyniwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru

£ yw cyfanswm costau eich rhodd

£ yw cyfanswm y cyfraniad a dderbyniwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru

Cyfrannwch nawr

Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Gweld pwy sydd eisoes wedi ymuno â’n rhwydwaith.

Cwrdd â’n ffrindiau
Rhoi