Rhoi

Hoffech chi gefnogi pobl a chymunedau yng Nghymru?

Hoffech chi sicrhau bod y gefnogaeth honno yn un ystyrlon, mynd i wraidd materion cymdeithasol a dod o hyd i atebion sy’n gynaliadwy?

Hoffech chi fod yn rhan o’r daith honno, gweld y newid, helpu i gyfeirio rhoddion i’r mannau y mae eu hangen fwyaf?

Dyna yn union beth rydym yn ei wneud.

Rhoi

Sut i rhoi

Gallwch chi roi yn uniongyrchol i Sefydliad Cymunedol Cymru trwy ddefnyddio’r botwm Rhoi Nawr ar frig y dudalen. Os ydych chi’n drethdalwr yn y DU, mae Cymorth Rhodd yn gwneud eich rhodd yn fwy gwerthfawr i ni.

Efallai yr hoffech chi ddod yn un o Gyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru, sefydlu cronfa gyda ni, neu adael gwaddol er budd cymunedau Cymru.

Efallai eich bod yn meddwl sut i gynllunio a datblygu rhodd elusennol eich sefydliad, neu sut i dyfu eich cronfeydd elusennol. Gallwn helpu gyda’n dau trwy ein cronfeydd corfforaethol ac asiantaethau.

Please select from the options below:

Rhoi

Sefydlu cronfa

Mae cychwyn cronfa gyda Sefydliad Cymundeol Cymru yn gyflym ac yn hawdd. Rydyn ni'n sicrhau bod eich cronfa yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r achosion a'r cymunedau rydych chi am eu cefnogi.

Darganfyddwch fwy
Two women smiling at the camera

Gadael gwaddol

Mae llawer o gefnogwyr wedi ymrwymo i Sefydliad Cymundeol Cymru a hoffent adael gwaddol yn eu hewyllys.

Darganfyddwch fwy
Two people looking on and smiling

Dod yn ffrind!

Trwy ddod yn un o Gyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru byddwch yn ymuno â chynghrair o bobl a sefydliadau o'r un anian sydd am fod yn rhan o'n cenhadaeth i adeiladu cymunedau cryfach yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy
Rhoi

Gweithio gyda ni

Gallwn eich helpu i gynllunio a datblygu eich rhoi elusennol.

Darganfyddwch fwy

Ein Cymunedau Gyda'n Gilydd

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – Apêl Argyfwng Costau Byw a fydd yn cefnogi elusennau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru i helpu’r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng costau byw.

Rhoi nawr
Rhoi

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Bydd Cronfa Croeso Cenedl Noddfa yn darparu cefnogaeth hanfodol i bobl sy’n dianc o wrthdaro ac yn chwilio am noddfa yng Nghymru.

Rhoi nawr
Rhoi

Rhoi treth effeithiol

Os ydych chi’n drethdalwr neu’n fusnes yn y DU, mae yna nifer o opsiynau i’w i chi rhoi mewn ffordd dreth effeithlonsy’n effeithiol o ran treth. Gall rhoddwyr wneud y gorau o’u rhoddion trwy fanteisio ar gymhellion treth sydd wedi’u cynllunio i annog rhoi mwy o elusennauelusennol.

Darllen mwy
Rhoi

Pam cefnogi ni?

Cewch glywed gan ein partneriaid a deiliaid cronfeydd pam eu bod yn cefnogi Sefydliad Cymunedol Cymru.

Darllen mwy
Rhoi

Gwnewch i’ch rhodd fynd ymhellach!

£

Bydd £ yn cael ei adennill gan yr elusen drwy gymorth rhodd

Gallech chi hawlio £ yn ôl gan Dollau a Threthi Ei Mawrhydi

£ yw cyfanswm y cyfraniad a dderbyniwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru

£ yw cyfanswm costau eich rhodd

Gallech chi hawlio £ yn ôl gan Dollau a Threthi Ei Mawrhydi

£ yw cyfanswm y cyfraniad a dderbyniwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru

£ yw cyfanswm costau eich rhodd

£ yw cyfanswm y cyfraniad a dderbyniwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru

Cyfrannwch nawr

Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Gweld pwy sydd eisoes wedi ymuno â’n rhwydwaith.

Cwrdd â’n ffrindiau
Two people looking on and smiling

Cylchlythyr Cefnogwyr

Darllenwch y rhifyn diweddaraf o’n cylchlythyr cefnogwyr yma.

Darllen mwy
Man holding a sign saying 'support'

Cysylltwch â ni

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Enw