Rhoi

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Rhoddwch i’n cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru heddiw!

Darllen mwy

Rhoi

Rhoi

Hoffech chi gefnogi pobl a chymunedau yng Nghymru?

Hoffech chi sicrhau bod y gefnogaeth honno yn un ystyrlon, mynd i wraidd materion cymdeithasol a dod o hyd i atebion sy’n gynaliadwy?

Hoffech chi fod yn rhan o’r daith honno, gweld y newid, helpu i gyfeirio rhoddion i’r mannau y mae eu hangen fwyaf?

Dyna yn union beth rydym yn ei wneud.

Gyda chefnogaeth ein rhoddwyr, a’n gwybodaeth arbenigol o roi yng Nghymru, rydym yn newid bywydau gyda’n gilydd. Y llynedd, dyfarnwyd £2.6m mewn grantiau i brosiectau cymunedol hollbwysig ac unigolion a oedd angen ychydig o gymorth ychwanegol i gyrraedd eu dyheadau.

Rydym yn arbenigo yn anghenion cymunedol Cymru a sut i roi i elusennau yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Gallwn eich helpu gyda chyngor ar drethi a fydd yn sicrhau bod eich rhodd yn mynd ymhellach.

Gallwn eich helpu i sicrhau bod eich rhodd yn golygu mwy. Er mwyn iddi wneud mwy o wahaniaeth.

Gwnewch i’ch rhodd fynd ymhellach!

£

Bydd £ yn cael ei adennill gan yr elusen drwy gymorth rhodd

Gallech chi hawlio £ yn ôl gan Dollau a Threthi Ei Mawrhydi

£ yw cyfanswm y cyfraniad a dderbyniwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru

£ yw cyfanswm costau eich rhodd

Gallech chi hawlio £ yn ôl gan Dollau a Threthi Ei Mawrhydi

£ yw cyfanswm y cyfraniad a dderbyniwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru

£ yw cyfanswm costau eich rhodd

£ yw cyfanswm y cyfraniad a dderbyniwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru

Cyfrannwch nawr
Rhoi

Unigolion a theuluoedd

Gallwn gydweithio â chi a’ch teulu er mwyn eich helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned a rhoi mewn ffordd sy’n gweithio i chi.

Darllen mwy

Cymynrodd

Drwy adael cymynrodd yn eich ewyllys drwy Sefydliad Cymunedol Cymru, byddwn yn sicrhau y bydd eich rhodd yn mynd yn uniongyrchol tuag at yr achosion rydych yn teimlo’n angerddol drostynt yn eich cymuned leol.

Darllen mwy
Rhoi
Rhoi

Busnes

Fel eich partner elusennol gallwn eich cefnogi, drwy eich helpu i gyflawni’r newidiadau yr hoffech eu gweld yn ein cymdeithas.

Darllen mwy

Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Rhwydwaith unigryw yw Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru sy’n helpu i newid bywydau yng Nghymru.

Darllen mwy
Rhoi