Rhodd drwy ewyllus

Rhodd drwy ewyllus

Mae llawer o bobl yn ystyried rhoi i elusennau wrth lunio eu hewyllys. Gallai hyn fod yn rhodd o swm penodol i elusen benodol neu sefydlu rhywbeth mwy hirdymor sy’n galluogi’r unigolyn sy’n gadael y rhodd i nodi sut, ble ac ar beth y dylid gwario ei rodd.

Bydd rhoi drwy’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn eich ewyllys, p’un a yw’n gymynrodd tra byddwch yn fyw neu ar ôl i chi farw, yn sicrhau y bydd eich arian yn mynd i gymunedau Cymru yn uniongyrchol. Gallwn eich helpu i benderfynu beth yw’r opsiwn cywir i chi a’ch cefnogi i gyflawni eich dymuniadau.

Gallwn weithio gyda chi i lunio cynllun ar gyfer gadael rhodd yn eich ewyllys sy’n cyfateb â’ch dyheadau. Gallai hyn olygu sefydlu cronfa o dan reolaeth y rhoddwr at ddiben penodol mewn ardal ddaearyddol o’ch dewis neu, os byddech am roi yn fwy cyffredinol, gallech adael rhodd gyffredinol sy’n cefnogi prosiectau cymunedol ar hyd a lled Cymru.

Eisiau gwybod mwy?

Galwch Katy Hales, Rheolwr, Rhodd dan Reolaeth Unigolion ar 02920 379580 neu drwy lenwi y ffurflen islaw