Cysylltwch â ni

Ry’n ni gyd yn gweithio mewn ffordd hybrid erbyn hyn, felly fydd ‘na ddim wastad rhywun yn y swyddfa yn gallu ateb y ffôn. Gadewch neges, gyda’ch enw, rhif cyswllt a’r rheswm dros yr alwad, fel y gall y person mwyaf priodol i ddelio â’ch ymholiad eich ffonio yn ôl. Ein nod yw ymateb i bob neges o fewn 48 awr.

Fel arall, gallwch anfon e-bost atom, os mae’n gwestiwn am grantiau ebostiwch grants@communityfoundationwales.org.uk neu os mae’n gwestiwn gyffredinol ebostiwch info@communityfoundationwales.org.uk os gwelwch yn dda.

Os hoffech chi godi pryder neu gŵyn, cliciwch yma.


Cyfeiriad

St. Andrews House
24 St. Andrews Crescent
Cardiff
CF10 3DD

Cyswllt

02920 379580
info@communityfoundationwales.org.uk

To get in touch please fill out the form below: