Grantiau

Grantiau

Drwy weithio gyda’n cefnogwyr a’n partneriaid hael, rydym yn buddsoddi mewn atgyfnerthu cymunedau. Mae ein grantiau yn cydnabod rôl ysbrydoledig grwpiau cymunedol ac elusennau yn y gwaith o nodi a diwallu anghenion cymunedau lleol.

Mae’r holl wybodaeth am ein hamrywiaeth o raglenni grant ar gael yma.

Allwn ni eich helpu chi i ganfod arian?

Gweld y cyfan

Cyngor defnyddiol ar gyfer gwneud ceisiadau am grantiau

Rydym wedi creu fideo sy'n cynnwys cyngor ac awgrymiadau defnyddiol i ysgrifennu ceisiadau am grant – Ydy chi wedi’i wylio eto?
Grantiau

Pecyn Cymorth Grantiau

Mae ein hadran Pecyn Cymorth Grantiau yma i helpu i arwain ein grantïon a’n hymgeiswyr trwy’r broses rhoi grantiau.

Darllen mwy

Cylchlythyr grantiau

Darllenwch y rhifyn diweddaraf o’n Cylchlythyr Grantiau yma.

Cliciwch yma
Grantiau

Newid Bywydau

Gweld y cyfan