Grantiau

Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi

Rydym isio bod mor gynorthwyol â phosibl yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf fel y gall grwpiau elusennol ganolbwyntio ar y gwaith hanfodol o gefnogi rhai o’r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Darllen mwy

Grantiau

Grantiau

Drwy weithio gyda’n cefnogwyr a’n partneriaid hael, rydym yn buddsoddi mewn atgyfnerthu cymunedau. Mae ein grantiau yn cydnabod rôl ysbrydoledig grwpiau cymunedol ac elusennau yn y gwaith o nodi a diwallu anghenion cymunedau lleol.

Mae’r holl wybodaeth am ein hamrywiaeth o raglenni grant ar gael yma.

Allwn ni eich helpu chi i ganfod arian?

Gweld y cyfan

Cyngor defnyddiol ar gyfer gwneud ceisiadau am grantiau

Rydym wedi creu fideo sy'n cynnwys cyngor ac awgrymiadau defnyddiol i ysgrifennu ceisiadau am grant – Ydy chi wedi’i wylio eto?
Grantiau

Cymorth a chefnogaeth

Popeth sydd angen i chi ei wybod am wneud cais am grant rhywfaint o gyngor defnyddiol a chanllawiau ar sut i wneud cais effeithiol.

Darllen mwy

Newid Bywydau

Gweld y cyfan