Grantiau

Grantiau

Drwy weithio gyda’n cefnogwyr a’n partneriaid hael, rydym yn buddsoddi mewn atgyfnerthu cymunedau. Mae ein grantiau yn cydnabod rôl ysbrydoledig grwpiau cymunedol ac elusennau yn y gwaith o nodi a diwallu anghenion cymunedau lleol.

Mae’r holl wybodaeth am ein hamrywiaeth o raglenni grant ar gael yma.

Allwn ni eich helpu chi i ganfod arian?

Gweld y cyfan
Grantiau

Cymorth a chefnogaeth

Popeth sydd angen i chi ei wybod am wneud cais am grant rhywfaint o gyngor defnyddiol a chanllawiau ar sut i wneud cais effeithiol.

Darllen mwy

Newid Bywydau

Gweld y cyfan