Cadwch mewn Cysylltiad

Mae’ch cefnogaeth a’ch ymrwymiad chi’n ein helpu ni i greu Cymru gryfach a newid bywydau gyda’n gilydd.

Mwynhawn rannu hanesion am y newid cadarnhaol hwn gyda’n cefnogwyr ac fe fyddem wrth ein bodd o gadw mewn cysylltiad â chi yn y dyfodol.

Os hoffech gael eich hysbysu’n rheolaidd am y newyddion diweddaraf o’r Sefydliad Cymunedol Cymru, yn ogystal â chanfod sut y gallwch fod yn rhan o’r gwaith hwn sy’n newid bywydau, cwblhewch y ffurflen isod, os gwelwch yn dda.

Cadwch mewn Cysylltiad

Ein haddewid i chi…

Rydym yn gwerthfawrogi’ch preifatrwydd ac rydym wedi’n hymrwymo i gadw’ch data personol yn ddiogel. Er mwyn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth bersonol, fe wnawn ond defnyddio’ch data fel a amlinellir yn ein Hysbysiad Preifatrwydd ac ni wnawn byth rannu’ch data â sefydliadau eraill heb eich caniatâd penodol chi.

Gallwch ddad-danysgrifio i beidio â derbyn cyfathrebiadau unrhyw adeg drwy ddychwelyd at y dudalen hon neu drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod ein e-byst.

Cwblhewch y ffurflen isod i gael yr wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am newyddion y Sefydliad Cymunedol Cymru, megis digwyddiadau sydd ar ddod, cyfleoedd am arian sydd ar gael a chyhoeddiadau ymchwil. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Enw
Rwyf am wybod am: