Adroddiadau

Cynhyrchwyd yr adroddiadau canlynol gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Adroddiadau

Newid Bywydau Gyda'n Gilydd 22/23

Golwg yn ôl i sut mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi bod yn helpu i gryfhau cymunedau i greu cydraddoldeb a chyfleoedd i bawb.

Darganfyddwch fwy
Adroddiadau

Cymdeithas Adeiladu’r Principality Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol - Adroddiad Effaith 2022

Adroddiad am effaith Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality.

Darganfyddwch fwy
Adroddiadau

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa - Cefnogi pobl sy'n chwilio am noddfa yng Nghymru

Adroddiad sy'n dangos sut mae Cronfa Croeso Cenedl Noddfa wedi cefnogi pobl a ddadleolwyd gan wrthdaro.

Darganfyddwch fwy
Adroddiadau

Adroddiad Prosiect Ymddiriedolaethau a Sefydliadau 2022

Adroddiad yn manylu ar ganfyddiadau ac argymhellion prosiect Ymddiriedolaethau a Sefydliadau.

Darganfyddwch fwy
Adroddiadau

Newid Bywdau Gyda'n Gilydd 2021/2022

Edrych yn ôl ar sut mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi helpu cymunedau i ddod dros gyfnod pandemig Covid dros y flwyddyn ddiwethaf.

Darganfyddwch fwy
Adroddiadau

Newid Bywdau Gyda'n Gilydd 2020/2021

Edrych yn ôl ar sut mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi bod yn cefnogi cymunedau drwy bandemig Covid.

Darganfyddwch fwy
Adroddiadau

Ymdopi â Covid-19

Adroddiad yn manylu ar ymateb Sefydliad Cymunedol Cymru i bandemig Coronafeirws yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy
Adroddiadau

Yn Uchel ac yn Groch - ein sgwrs fawr gyda'r trydydd sector

Adroddiad yn nodi canfyddiadau sgyrsiau Sefydliad Cymunedol Cymru gyda grwpiau cymunedol ac elusennau ar draws Cymru.

Darganfyddwch fwy