Gweithio gyda busnesau

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn ffurfio partneriaethau â sefydliadau sydd am greu cronfeydd er mwyn codi arian ar gyfer eu hachosion penodol eu hunain ledled Cymru.

Gall ein harbenigedd ym meysydd llywodraethu, gweinyddu ariannol a phrosesau rhoi grantiau ategu eich nodau o ran codi arian a helpu i wireddu eich gweledigaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cronfeydd partneriaeth presennol cliciwch ar ddolen isod.

 

Cronfeydd Partneriaeth

Gweithio gyda busnesau

CAERedigrwydd

Mae Cronfa CAERedigrwydd yn ymgyrch i annog pobl sy'n ymweld â Chaerdydd ac yn byw yn y ddinas i feddwl yn wahanol am sut y maent yn rhoi i'r rhai sy'n cardota ac sy'n ddigartref neu sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref.

Darganfyddwch fwy
Gweithio gyda busnesau

Criced Cymru

Mae Criced Cymru a Glamorgan Cricket wedi ymuno i greu Cronfa Criced yng Nghymru. Nod y gronfa yw cefnogi criced ar lawr gwlad ledled Cymru.

Darganfyddwch fwy

Os oes ganddoch ddiddordeb mewn creu cronfa cysylltwch:

Galwch Katy Hales, Rheolwr, Rhodd dan Reolaeth Unigolion ar 02920 379580 neu drwy lenwi y ffurflen islaw: