Gweithio gyda busnesau

Mae sefydlu cronfa gorfforaethol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru yn caniatáu i’ch busnes sianelu ei adnoddau a’i arbenigedd tuag at ddyngarwch strategol, sydd o fudd i’ch cwmni a’r cymunedau rydych chi’n eu cefnogi.

Gallwn weithio gyda chi i greu arian i’ch helpu i roi yn ôl i gymunedau Cymraeg. Gall ein harbenigedd ym meysydd llywodraethu, gweinyddu ariannol a phrosesau rhoi grantiau ategu eich nodau o ran codi arian a helpu i wireddu eich gweledigaeth.

Gweithio gyda busnesau

Pam sefydlu cronfa gorfforaethol?

Mae sefydlu cronfa gorfforaethol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru yn caniatáu i’ch busnes sianelu ei adnoddau a’i arbenigedd tuag at ddyngarwch strategol, sydd o fudd i’ch cwmni a’r cymunedau rydych chi’n eu cefnogi.
Mae’n ffordd o wneud gwahaniaeth ystyrlon a pharhaol wrth alinio’ch busnes â chyfrifoldeb cymdeithasol a datblygiad cymunedol.

Cliciwch isod am enghraifft o'r math hwn o weithio mewn partneriaeth:

Os oes ganddoch ddiddordeb mewn creu cronfa cysylltwch:

 

Galwch Katy Hales, Cyfarwyddwr Dyngarol ar 02920 379580 neu drwy lenwi y ffurflen islaw:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Enw
Gweithio gyda busnesau

Cronfeydd Partneriaeth

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru hefyd yn partneru â sefydliadau sy'n dymuno creu arian i godi arian at eu hachosion penodol eu hunain ledled Cymru.

Darganfyddwch fwy