Gweithio gyda busnesau

Mae sefydlu cronfa gorfforaethol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru yn caniatáu i’ch busnes sianelu ei adnoddau a’i arbenigedd tuag at ddyngarwch strategol, sydd o fudd i’ch cwmni a’r cymunedau rydych chi’n eu cefnogi.

Gallwn weithio gyda chi i greu arian i’ch helpu i roi yn ôl i gymunedau Cymraeg. Gall ein harbenigedd ym meysydd llywodraethu, gweinyddu ariannol a phrosesau rhoi grantiau ategu eich nodau o ran codi arian a helpu i wireddu eich gweledigaeth.

Cliciwch isod am enghreifftiau o’r math hwn o waith partneriaeth sy’n gweithio ar waith:

 

Pam sefydlu cronfa gorfforaethol?

Mae sefydlu cronfa gorfforaethol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru yn caniatáu i’ch busnes sianelu ei adnoddau a’i arbenigedd tuag at ddyngarwch strategol, sydd o fudd i’ch cwmni a’r cymunedau rydych chi’n eu cefnogi.
Mae’n ffordd o wneud gwahaniaeth ystyrlon a pharhaol wrth alinio’ch busnes â chyfrifoldeb cymdeithasol a datblygiad cymunedol.

Os oes ganddoch ddiddordeb mewn creu cronfa cysylltwch:

Galwch Katy Hales, Cyfarwyddwr Dyngarol ar 02920 379580 neu drwy lenwi y ffurflen islaw:

    Gweithio gyda busnesau

    Cronfeydd Partneriaeth

    Mae Sefydliad Cymunedol Cymru hefyd yn partneru â sefydliadau sy'n dymuno creu arian i godi arian at eu hachosion penodol eu hunain ledled Cymru.

    Darganfyddwch fwy