Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

 

Ydych chi’n angerddol dros greu Cymru gryfach? Allwch chi ein helpu ni i ysbrydoli pobl i roi ac i helpu ein cymunedau i ffynnu?

Rhwydwaith unigryw yw Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru sy’n helpu i newid bywydau yng Nghymru.

Drwy haelioni ein cefnogwyr, rydyn ni eisoes wedi buddsoddi £25 miliwn mewn cymunedau ledled Cymru. Ond rydyn ni’n gwybod y dylen ni fod yn gwneud llawer iawn mwy.

Drwy ymuno â phobl o’r un feddylfryd sy’n caru Cymru a’n cymunedau, byddwch yn ein cefnogi ni i gynyddu ein grantiau ac i annog mwy o haelioni yng Nghymru. Rydyn ni’n croesawu unigolyn a sefydliadau yn aelodau.

Rhesymau dros ddod yn Ffrind

Am eich rhodd aelodaeth flynyddol, £100 i unigolyn neu £500 i sefydliad, byddwch yn:

  • derbyn gwahoddiadau â blaenoriaeth i’n digwyddiadau
  • cyfarfod â phobl sy’n rhannu eich pryderon dros eraill
  • cael cyfle i gyfarfod â phobl rydych wedi’u helpu a gweld prosiectau yn eu dillad gwaith
  • cael y diweddaraf am ddyngarwch a gwneud grantiau yng Nghymru drwy ein llythyrau newyddion
  • cefnogi symudiad cymunedol cryfach sy’n gwasanaethu cymunedau yng Nghymru
  • bod yn lladmerydd lleol i Sefydliad Cymunedol Cymru – yn codi ymwybyddiaeth a chynyddu cefnogaeth i’r hyn rydyn ni’n ei wneud ac yn cyfeirio grwpiau at yr help sydd ar gael
  • derbyn diolch personol ar ein gwefan ac yn ein hadolygiad blynyddol
  • byddwch hefyd yn derbyn bathodyn pin lapel unigryw

Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru