Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

 

Ydych chi’n angerddol dros greu Cymru gryfach? Allwch chi ein helpu ni i ysbrydoli pobl i roi ac i helpu ein cymunedau i ffynnu?

Drwy ddod yn gyfaill i Sefydliad Cymunedol Cymru, gallwch feithrin dealltwriaeth wirioneddol o faint a natur yr anghenion ledled Cymru ond hefyd gyfrannu’n wirioneddol at ddatrysiad parhaol.

Bydd buddsoddi yn rhwydwaith Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru yn ein galluogi i barhau i gefnogi elusennau a grwpiau cymunedol gyda chyllid i gryfhau cymunedau ledled Cymru.

Rhesymau dros ddod yn Ffrind

Am eich rhodd aelodaeth flynyddol, £100 i unigolyn neu £500 i sefydliad, byddwch yn:

  • cael effaith leol bendant a mesuradwy ar fywydau unigolion a theuluoedd mewn angen, gan wneud gwahaniaeth go iawn lle mae’n bwysig
  • gadael etifeddiaeth barhaol yng Nghymru drwy gyfrannu at fentrau sy’n cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a helpu i adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus am genedlaethau i ddod
  • ennill cydnabyddiaeth a gwelededd trwy gydnabod a dathlu cyfraniadau ein Cyfeillion Corfforaethol ar ein gwefan, sianeli cyfryngau cymdeithasol a digwyddiadau
  • derbyn gwahoddiadau blaenoriaeth i’n digwyddiadau a chael cyfle i ymweld â phrosiectau yr ydym wedi’u cefnogi i weld effaith eich rhoi

Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Rhoddwch aelodaeth Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Cliciwch yma

Cwrdd â’n Cyfaill… David Gold

Cawsom eisteddiad rhithwir gydag un o’n Cyfeillion, David Gold, i gael ei farn ar rôl sylfeini cymunedol ac i ddarganfod pam y penderfynodd ddod yn Ffrind i Sefydliad Cymunedol Cymru.

Darllen mwy
Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Cwrdd â’n Ffrind… Annwen Jones

Cyfweliad gydag Annwen Jones am pam y penderfynodd ddod yn Gyfaill i Sefydliad Cymunedol Cymru.

Darllen mwy
Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru