Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

 

Ydych chi’n angerddol dros greu Cymru gryfach? Allwch chi ein helpu ni i ysbrydoli pobl i roi ac i helpu ein cymunedau i ffynnu?

Drwy ddod yn gyfaill i Sefydliad Cymunedol Cymru, gallwch feithrin dealltwriaeth wirioneddol o faint a natur yr anghenion ledled Cymru ond hefyd gyfrannu’n wirioneddol at ddatrysiad parhaol.

Mae buddsoddi yn rhwydwaith Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru yn ein galluogi i gryfhau, gan roi hwb i’n rôl o wneud grantiau. Mae hyn yn sicrhau bod Sefydliad Cymunedol Cymru yn gallu ymrwymo i gefnogi grwpiau cymunedol a phrosiectau ar lawr gwlad sy’n creu newid cadarnhaol ledled y wlad am flynyddoedd i ddod.

Rhesymau dros ddod yn Ffrind

Am eich rhodd aelodaeth flynyddol, £100 i unigolyn neu £500 i sefydliad, byddwch yn:

  • amlygu eich cysylltiad â Sefydliad Cymunedol Cymru
  • dangos eich cefnogaeth i elusen Gymreig leol
  • derbyn blaenoriaeth wrth gael gwahoddiadau i’n digwyddiadau
  • derbyn diolch yn fawr personol ar ein gwefan ac yn ein hadolygiad blynyddol
  • cael cyfleodd i hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol, ar lein ac yn y wasg

Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Rhoddwch aelodaeth Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Cliciwch yma

Cwrdd â’n Cyfaill… David Gold

Cawsom eisteddiad rhithwir gydag un o’n Cyfeillion, David Gold, i gael ei farn ar rôl sylfeini cymunedol ac i ddarganfod pam y penderfynodd ddod yn Ffrind i Sefydliad Cymunedol Cymru.

Darllen mwy
Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru
Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Cwrdd â’n Ffrind… Annwen Jones

Cyfweliad gydag Annwen Jones am pam y penderfynodd ddod yn Gyfaill i Sefydliad Cymunedol Cymru.

Darllen mwy