Hafan

Grantiau

Drwy weithio gyda’n cefnogwyr a’n partneriaid hael, rydym yn buddsoddi mewn atgyfnerthu cymunedau. Mae ein grantiau yn cydnabod rôl ysbrydoledig grwpiau cymunedol ac elusennau yn y gwaith o nodi a diwallu anghenion cymunedau lleol.

Darllen mwy

Rhoi

Hoffech chi gefnogi pobl a chymunedau yng Nghymru?

Gallwn eich helpu i sicrhau bod eich rhodd yn golygu mwy er mwyn iddi wneud llawer o wahaniaeth.

Darllen mwy
Hafan
Hafan

Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Rhwydwaith unigryw yw Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru sy’n helpu i newid bywydau yng Nghymru.

Darllen mwy

Cadwch mewn cysylltiad

Os hoffech gael eich hysbysu’n rheolaidd am y newyddion diweddaraf o’r Sefydliad, yn ogystal â chanfod sut y gallwch fod yn rhan o’r gwaith hwn sy’n newid bywydau, clicwch yma.

Clicwch yma
Hafan

Newid Bywydau Gyda'n Gilydd

Gweld y cyfan

Cysylltwch â ni