Rydym yn ysbrydoli pobl i roi, helpu cymunedau yng Nghymru i ffynnu a newid bywydau gyda’n gilydd.

Ers 1999, rydym wedi dyfarnu dros £40m mewn grantiau i grwpiau cymunedol ac elusennau ar lawr gwlad i gryfhau cymunedau ledled Cymru.

Rydym yn gweithio gyda’n cefnogwyr hael i gyrraedd y bobl sydd gyda’r angen mwyaf ac i helpu i greu cydraddoldeb a chyfle mewn cymunedau Cymru.

Two school children and a woman posing on stage at the Your Voice, Your Choice event.

Grantiau

Drwy weithio gyda’n cefnogwyr a’n partneriaid hael, rydym yn buddsoddi mewn atgyfnerthu cymunedau. Mae ein grantiau yn cydnabod rôl ysbrydoledig grwpiau cymunedol ac elusennau yn y gwaith o nodi a diwallu anghenion cymunedau lleol.

Darllen mwy
A group photo of children from the Carmarthen Youth Project

Rhoi

Hoffech chi gefnogi pobl a chymunedau yng Nghymru?

Gallwn eich helpu i sicrhau bod eich rhodd yn golygu mwy er mwyn iddi wneud llawer o wahaniaeth.

Darllen mwy
Two women smiling at the camera

Gweithio Gyda'n Gilydd

Rydym yn gweithio gyda chynghorwyr proffesiynol ac ymddiriedolwyr elusennau er mwyn rhoi arweiniad a chymorth ar ddyngarwch a’r ffordd orau o gynllunio ar gyfer rhoi i elusennau.

Young person holding up a sign that says 'grow'

Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru

Rhwydwaith unigryw yw Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru sy’n helpu i newid bywydau yng Nghymru.

Darllen mwy
Two people looking on and smiling

Newid Bywydau Gyda'n Gilydd

Gweld y cyfan

Cadwch mewn cysylltiad

Os hoffech gael eich hysbysu’n rheolaidd am y newyddion diweddaraf o’r Sefydliad, yn ogystal â chanfod sut y gallwch fod yn rhan o’r gwaith hwn sy’n newid bywydau, clicwch yma.

Clicwch yma
A man in a wood workshop smiling

Cysylltwch â ni