Amdanom Ni

Rydym yn ysbrydoli pobl i roi, helpu cymunedau yng Nghymru i ffynnu a newid bywydau gyda’n gilydd.

Drwy weithio gyda’n cefnogwyr a’n partneriaid hael, rydym yn dod o hyd i brosiectau lleol sy’n helpu i atgyfnerthu cymunedau ar hyd a lled Cymru a’u hariannu.

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru, a sefydlwyd yn 1999, bellach yn dyfarnu grantiau gwerth dros £2.6 miliwn y flwyddyn i elusennau a grwpiau cymunedol.

Mae dros 30,000 o grwpiau cymunedol ac elusennau yng Nghymru sy’n gweithio i wella a datblygu eu cymunedau gan ddefnyddio eu menter eu hunain i ddiwallu anghenion lleol. Mae’r grwpiau a’r elusennau hyn yn deall yr heriau y mae’r bobl yn eu cymunedau yn eu hwynebu ac yn gwybod pa un yw’r ffordd orau o fynd i’r afael â’r rhwystrau hyn.

Gwneir y gwaith hollbwysig hwn fel arfer o fewn cyllideb gyfyngedig neu yn wirfoddol, felly rydym yn canolbwyntio ar ddod o hyd i’r prosiectau a’r sefydliadau gwych hyn, deall beth y maent yn ceisio ei gyflawni a’u cefnogi i wneud hynny.

Ein tîm

Gweld popeth

Ymddiriedolwyr

Gweld popeth

Llogi ystafell

Yng nghanol dinas Caerdydd, dim ond taith gerdded fer o orsaf reilffordd Heol y Frenhines a Cathays, Caerdydd, mae gan Sefydliad Cymunedol Cymru ystafell newydd ei hadnewyddu y gallwch chi ei llogi ar gyfer eich diwrnod hyfforddi, cyfarfod, seminar neu gyflwyniad.

Darllen mwy
Amdanom Ni