Dod yn ymddiriedolwr

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru bob amser yn edrych am ymddiriedolwyr/wragedd i ymuno a’r bwrdd.

Mae ganom ddiddordeb yn arbennig mewn pobl sydd yn gallu cynnig arbenigedd yn y meysydd canlynol:

  • Gwybodaeth am rwydweithiau yng Nghymru.Rydan ni yn awyddus i ddenu cynrychiolaeth gryfach o Ogledd Orllewin Cymru.

Rydan ni yn awyddus i ehangu amrywiaeth ein Bwrdd, ac yn croesawu ymgeision gan pobl o grwpiau lleiafrifol a chefndiroedd a dangynrychiolir yn draddodiadol; a phobl dan 40.

Os oes ganoch chi ddiddordeb ac eisiau gwybod mwy, cysylltwch â ebost yrru eich CV a nodyn byr i nodi’r hyn yr allwch chi gynnig i waith Sefydliad Cymunedol Cymru i info@communityfoundationwales.org.uk