Cadwch mewn cysylltiad

Mae’ch cefnogaeth a’ch ymrwymiad chi’n ein helpu ni i greu Cymru gryfach a newid bywydau gyda’n gilydd.

Mwynhawn rannu hanesion am y newid cadarnhaol hwn gyda’n cefnogwyr ac fe fyddem wrth ein bodd o gadw mewn cysylltiad â chi yn y dyfodol. Os hoffech gael eich hysbysu’n rheolaidd am y newyddion diweddaraf o’r Sefydliad Cymunedol Cymru, yn ogystal â chanfod sut y gallwch fod yn rhan o’r gwaith hwn sy’n newid bywydau, cwblhewch y ffurflen isod, os gwelwch yn dda.

Ein haddewid i chi…

Rydym yn gwerthfawrogi’ch preifatrwydd ac rydym wedi’n hymrwymo i gadw’ch data personol yn ddiogel. Er mwyn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth bersonol, fe wnawn ond defnyddio’ch data fel a amlinellir yn ein Hysbysiad Preifatrwydd ac ni wnawn byth rannu’ch data â sefydliadau eraill heb eich caniatâd penodol chi.

Gallwch ddad-danysgrifio i beidio â derbyn cyfathrebiadau unrhyw adeg drwy ddychwelyd at y dudalen hon neu drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod ein e-byst.

Cwblhewch y ffurflen isod i gael yr wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am newyddion y Sefydliad Cymunedol Cymru, megis digwyddiadau sydd ar ddod, cyfleoedd am arian sydd ar gael a chyhoeddiadau ymchwil. Gallwch ddewis pa gyfathrebiadau yr hoffech eu derbyn, yn ogystal â sut yr hoffech eu derbyn nhw, drwy dicio’r blychau perthnasol isod. Gallwch hefyd ddewis dad-danysgrifio o bob cyfathrebiad, os byddai’n amgenach gennych beidio â derbyn unrhyw ddiweddariadau.

    PostE-bostFfôn
    Newyddion Sefydliad Cymunedol CymruCyfleodd i RoiDigwyddiadauGrantiauYmchwil/Cyhoeddiadau
    Nid ydwyf eisiau derbyn gohebiaeth gan y sefydliad