Cronfa i Gymru

Mae Cronfa Cymru yn cefnogi sefydliadau ac elusennau lleol, ar lawr gwlad sydd wedi’u gwreiddio yn eu cymunedau lleol. Mae’r wybodaeth a’r profiad uniongyrchol hwn yn galluogi’r grwpiau hyn i ddarparu gwasanaethau hanfodol sy’n adweithiol ac sy’n gallu mynd i’r afael ag anghenion sy’n dod i’r amlwg ar unwaith; gwneud gwahaniaeth gwirioneddol mewn cymunedau trefol a gwledig ledled Cymru.

Cronfa i Gymru

Bydd rhoddion i Gronfa i Gymru yn mynd tuag at gefnogi mudiadau cymunedol bach, gwirfoddol gyda grantiau rhwng £500 a £2,000 tuag at y meysydd canlynol:

  • Gwella cyfleoedd pobl mewn bywyd
  • Adeiladu cymunedau cryfach
  • Gwella amgylcheddau gwledig a threfol
  • Annog pobl a chymunedau iachach a mwy gweithgar
  • Diogelu treftadaeth a diwylliant

Darllenwch fwy am effaith Cronfa i Gymru