Dogfennau

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa – Cefnogi pobl sy ‘n chwilio am noddfa yng Nghymru 22-23

Adroddiad Prosiect Ymddiriedolaethau a Sefydliadau 2022

Newid Bywdau Gyda’n Gilydd 2021/2022

Cyfrifon blynyddol 21-22

Gweithio mewn partneriaeth

Cymorth arall sydd ar gael

Codi arian a chymorth codi arian

Arallgyfeirio incwm

Cyngor cyllidebol ar gyfer cynllunio eich prosiect

Rhestr termau – Gwneud cais

Sut i lenwi ein ffurlflen gais

10 awgrym defnyddiol i wella eich cais

Etifeddiaeth elusennol

Newid Bywdau Gyda’n Gilydd

Polisïau ac Ymarfer Gorau

Safonau Disgwyliedig Gofynnol

Geirfa – Llywodraethiant a Chyllid

Strwythurau’r Sefydliadau’r Trydydd Sector

Arianwyr Cyflog Byw

Sut i brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ymdopi gyda Covid-19

Sut i fonitro a gwerthuso eich prosiect

Sut i gasglu data ar gyfer monitro

Sut i ysgrifennu astudiaeth achos da

Geirfa – monitro a gwerthuso

Cyfrifon blynyddol 2019-20

Yn Uchel ac yn Groch – Ein sgwrs fawr am ariannu gyda’r trydydd sector yng Nghymru

Ein strategaeth grantiau yn ystod y cyfnod Coronafeirws a thu hwnt

Cyfrifon blynyddol 2018-19

Ymddiriedolaethau elusennol

Sut rydym yn cymharu?

Cynghorwyr Proffesiynol

Gadael rhodd mewn ewyllys

Sefydlu cronfa o dan reolaeth y rhoddwr

Canllawiau ar gyfer ceisiadau grantiau

Cyngor defnyddiol ar gyfer gwneud ceisiadau am grantiau

Sefydlu cronfa o dan reolaeth y rhoddwr

Sut rydym yn cymharu?

Ymddiriedolaethau elusennol

Gadael rhodd mewn ewyllys

Cynghorwyr Proffesiynol