Cofrestrwch isod i dderbyn ein cylchlythyr grantiau:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Enw
Rwyf am wybod am:

Cylchlythyr Grantiau

Isod gallwch ddarllen y rhifynnau diweddaraf a blaenorol o’n cylchlythyr grantiau misol:

Ebrill 2024

Mawrth 2024

Chwefror 2024

Ionawr 2024

Rhagfyr 2023

Tachwedd 2023

Hydref 2023

Medi 2023

Awst 2023

Gorffennaf 2023

Mehefin 2023

Mai 2023

Ebrill 2023

Cofrestrwch i'n cylchlythyr grantiau

Os nad ydych eisoes yn derbyn ein cylchlythyr grantiau ac yr hoffech gofrestru i’w dderbyn, cwblhewch y ffurflen isod a gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio’r opsiwn ar gyfer ‘cyllid grant’:

document.addEventListener(“FA__DOMContentLoaded”, function(){
const FORM_TIME_START = Math.floor((new Date).getTime()/1000);
let formElement = document.getElementById(“tfa_0”);
if (null === formElement) {
formElement = document.getElementById(“0”);
}
let appendJsTimerElement = function(){
let formTimeDiff = Math.floor((new Date).getTime()/1000) – FORM_TIME_START;
let cumulatedTimeElement = document.getElementById(“tfa_dbCumulatedTime”);
if (null !== cumulatedTimeElement) {
let cumulatedTime = parseInt(cumulatedTimeElement.value);
if (null !== cumulatedTime && cumulatedTime > 0) {
formTimeDiff += cumulatedTime;
}
}
let jsTimeInput = document.createElement(“input”);
jsTimeInput.setAttribute(“type”, “hidden”);
jsTimeInput.setAttribute(“value”, formTimeDiff.toString());
jsTimeInput.setAttribute(“name”, “tfa_dbElapsedJsTime”);
jsTimeInput.setAttribute(“id”, “tfa_dbElapsedJsTime”);
jsTimeInput.setAttribute(“autocomplete”, “off”);
if (null !== formElement) {
formElement.appendChild(jsTimeInput);
}
};
if (null !== formElement) {
if(formElement.addEventListener){
formElement.addEventListener(‘submit’, appendJsTimerElement, false);
} else if(formElement.attachEvent){
formElement.attachEvent(‘onsubmit’, appendJsTimerElement);
}
}
});

 

wFORMS.behaviors.prefill.skip = false;

#tfa_1883,
*[id^=”tfa_1883[“] {
width: 492px !important;
}
#tfa_1883-D,
*[id^=”tfa_1883[“][class~=”field-container-D”] {
width: auto !important;
}

#tfa_1904,
*[id^=”tfa_1904[“] {
width: 492px !important;
}
#tfa_1904-D,
*[id^=”tfa_1904[“][class~=”field-container-D”] {
width: auto !important;
}

wFORMS.behaviors.paging.isConditionalSubmitAllowed = true;
wFORMS.behaviors.condition.isConditionalSubmitAllowed = true;

Cadwch mewn Cysylltiad