Effaith Coronafirws (COVID-19) ar Drydydd Sector Cymru

Rydyn ni’n meddwl am ffyrdd rydyn ni’n cefnogi sefydliadau fel eich un chi fel y gallwch barhau i gefnogi pobl sy’n agored i niwed.

Er mwyn sicrhau bod y cyllid a ddosbarthwn yn mynd i’r lle mae ei angen fwyaf, rydym yn ymgynghori â thrydydd sector Cymru i asesu eu hanghenion uniongyrchol a pharhaus.

Os nad ydych eisoes wedi cwblhau’r arolwg cyflym, gwnewch hynny isod a dywedwch wrthym pa gefnogaeth sydd ei hangen arnoch fel Grŵp Cymunedol ac Elusen.