Diolch am gwblhau eich Ffurflen Derbyn Grantiau.

Os yw eich holl amodau a gofynion grant wedi’u bodloni, byddwn yn rhyddhau’r cyllid unwaith y byddwn wedi cwblhau gwiriadau banc terfynol. Gall hyn gymryd rhwng 10 a 15 diwrnod gwaith. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich grant, cysylltwch â ni drwy e-bost grants@communityfoundationwales.org.uk.

Fel y nodwyd yn eich llythyr Derbyn Grant, os ydych wedi cael cyllid blwyddyn luosog, ni fyddwn yn rhyddhau unrhyw gyllid yn y dyfodol hyd nes y byddwch wedi cwblhau eich adroddiad am grant. Byddwn yn anfon nodiadau atgoffa e-bost atoch i’ch annog i gwblhau eich gofynion adrodd am grant o fewn 12 mis o’r dyddiad y cawsoch y grant. Rydym yn edrych ymlaen at glywed am bopeth rydych wedi’i gyflawni gyda’r cyllid.

Ffurflen Derbyn Grantiau.

Cadwch yn gyfoes

Os nad ydych eisoes wedi tanysgrifio i’n cylchlythyr Grantiau, rydych yn methu diweddariadau gwerthfawr am raglenni grantiau a dyddiadau cau.

Peidiwch â cholli allan—cliciwch yma i danysgrifio nawr.

Darganfyddwch y wybodaeth ddiweddaraf am ein newyddion a’n cyhoeddiadau trwy ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol:

            

 

Ffurflen Derbyn Grantiau.

Newid bywydau

Darllenwch astudiaethau achos o grwpiau rydym wedi eu hariannu.

Darganfyddwch fwy
Ffurflen Derbyn Grantiau.

Adroddiadau

Darllenwch fwy am sut rydym yn cefnogi elusennau a grwpiau cymunedol gyda chyllid i gryfhau cymunedau ledled Cymru.

Darganfyddwch fwy