Cwrdd â'r Cyllidwr: Dewch i ddysgu am ein ffurflen gais newydd a'n cronfeydd agored!

Ymunwch â ni ar-lein am gyfle i glywed am ein holl Raglenni Cyllid agored a’n ffurflen gais newydd.

Cynhelir y sesiynau am ddim hyn yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ac maent fel arfer ar-lein. Bydd ein Tîm Grantiau yn siarad drwy arian sydd ar agor ar hyn o bryd ar gyfer ceisiadau (neu gronfeydd a fydd yn agor yn y dyfodol agos). Bydd y cyflwyniad yn cynnwys gwybodaeth am feini prawf cymhwysedd, proses ymgeisio, unrhyw gymorth a gynigir, terfynau amser, a’r swm y gallwch wneud cais amdano.

Mae cyfle i ofyn cwestiynau a thrafod eich ceisiadau. Gall mynychu’r sesiynau hyn hefyd fod yn ddechrau dod i’n hadnabod ac mae mynychwyr blaenorol wedi dweud wrthym fod y digwyddiadau hyn wedi gwella eu ceisiadau am gyllid.

Ni allwch wneud y sesiwn ar-lein, cofrestrwch fel y byddwch yn rhannu recordiad ohono.

 

*Mae’r rhain yn sesiynau dyblyg, archebwch yr amser y gallwch chi fod yn bresennol.

*Cwrdd âr Cyllidwr 12 Mehefin 2024 12pm-1pm

*Cwrdd âr Cyllidwr 03 Gorffennaf 2024 11am12pm

 

Cofrestrwch i'n cylchlythyr yma am weithdai a digwyddiadau sydd ar ddod!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Enw
Rwyf am wybod am: