Rhodd i Gronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent!

Nod Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yw sicrhau bywyd gwell a mwy diogel i bobl Gwent drwy gefnogi mentrau a phrosiectau cymunedol sy’n lleihau troseddu a gwella diogelwch cymunedol.