Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi

Wrth i gostau byw barhau i gynyddu, mae trydydd sector Cymru yn debygol o weld cynnydd yn y galw mawr am wasanaethau sydd eisoes yn uchel, tra hefyd yn wynebu costau cynyddol fel rhent, cyfleustodau a chyflogau sy’n cynyddu’n gyflym. Unwaith eto, bydd disgwyl i drydydd sector Cymru wneud mwy am lai. Os yw’r sector i gefnogi’r wlad mor effeithiol ag y gwnaeth yn ystod y pandemig, rhaid ei chefnogi hefyd.

Felly, rydym am sicrhau’r grwpiau yr ydym yn gweithio gyda nhw, ein bod yn deall yr heriau y maent yn eu hwynebu. Mi fydd angen am hyblygrwydd yn fwy nac erioed, yn enwedig o ran addasu gweithgareddau ac ail-edrych a chyllidebau i sicrhau y gall grwpiau barhau i gefnogi eu cymunedau yn y ffordd orau bosibl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech siarad â’r tîm grantiau am unrhyw bryderon, rydym yn fwy na pharod i wneud hynny. E-bostiwch grants@communityfoundationwales.org.uk gan roi enw eich sefydliad ynghyd â rhywfaint o fanylion am eich ymholiad a bydd un o’n Swyddogion Grant yn cysylltu â chi i drefnu galwad yn ôl cyn gynted â phosibl.