Pennaeth Gweithrediadau Grantiau

Dyddiad cau: 25ain Gorffennaf 2023

Mae rôl y Pennaeth Gweithrediadau Grantiau wrth galon Sefydliad Cymunedol Cymru. Mae’r rôl yn arwain y gwaith o reoli ein gwaith o ddarparu grantiau a rhaglenni, gan gynnwys cyfrifoldebau rheoli llinell, gofalu am roddwyr a dylunio a dosbarthu rhaglenni grant.