Cronfa Criced yng Nghymru

Cronfa Criced yng NghymruCronfa Criced yng Nghymru

Gweledigaeth y Gronfa Criced yng Nghymru yw i:

ddefnyddio criced i drawsffurfio bywydau pobl yn y gymuned neu i wireddu eu nodau fel chwaraewyr cried y dyfodol

Nod y gronfa yw i:

Hyrwyddo criced yng Nghymru, yn enwedig ond dim yn gyfyngedig;

  • galluogi chwarae pleserus, strwythuredig a chystadleuol o fewn criced cymunedol;
  • creu llwybrau cyfiawn a chynhwysol i fewn i criced led led Cymru a fydd yn galluogi pawb i fynychu at y lefel cywir;
  • adeiladu rhwydwaith rhanbarthol cryf o hyfforddwyr, swyddogion, tirmoniaid ac adnoddau cynaliadwy i griced.

Hyrwyddo cyfranogiad cymunedol trwy adloniant iachus yng Nghymru, yn enwedig wrth gynnig a chynorthwyo adnoddau ar gyfer chwarae criced, a chwaraeon eraill, mewn ffordd sydd yn gwella iechyd a bywydau pobl a chymunedau.

Advance the education of children and young people in Wales through such means as are exclusively charitable and for the public benefit.

var caf_BeneficiaryCampaignId=6303;
document.write(unescape(‘%3Cscript id=”CAFDonateWidgetLoader_script” src=”https://cafdonate.cafonline.org/js/CAF.DonateWidgetLoader_script.js” type=”text/javascript”%3E%3C/script%3E’));

Etifeddiaeth i Griced yng Nghymru

Mae gadael rhodd yn eich ewyllys i Gronfa Sefydliad Criced Cymru yn ffordd arbennig iawn o drawsnewid bywydau pobl drwy griced am genedlaethau i ddod.

Cronfa Criced yng Nghymru