Cwrdd â'n Cyfaill...

David Gold

Sut wnaethoch chi gael gwybod am Sefydliad Cymunedol Cymru?

Daeth y syniad o sylfeini cymunedol draw o America yn wreiddiol, ac rwyf wedi mwynhau gweld ehangu sylfeini cymunedol yn y DU. Yr hyn y mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn ei wneud yn dda iawn yw dod â dealltwriaeth leol briodol i gymuned a dyngarwch, gan gysylltu sefydliadau ar lawr gwlad â’r rhai sy’n dymuno rhoi. Rwy’n credu ei fod yn fodel rhagorol.

Cefais wybod am waith Sefydliad Cymunedol Cymru pan gefais fy ngwahodd i’r digwyddiad dathlu pen-blwydd yn 20 oed yng Nghaerdydd, digwyddiad yr oeddwn wedi’i fwynhau’n fawr.

Pam y daethoch yn Gyfaill i Sefydliad Cymunedol Cymru?

Rwy’n treulio llawer o amser yng Nghymru, rwyf wrth fy modd yn bod yma ac mae gennyf gymuned leol yn Sir Benfro yr wyf yn teimlo’n rhan ohoni.

Er fy mod yn cyfrannu’n lleol yn Sir Benfro, ardal yr wyf yn angerddol amdani, credaf hefyd fod eich cymuned yn ymestyn yn ehangach na’r radiws pum milltir lle rydych yn byw. Felly, penderfynais fuddsoddi yng ngweddill Cymru, drwy ddod yn Gyfaill i Sefydliad Cymunedol Cymru.

Nid wyf yn gwybod sut i ddewis y prosiectau o fewn y gwahanol gymunedau ledled Cymru, ond gwn fod Sefydliad Cymunedol Cymru yn deall pa themâu ac ardaloedd sydd fwyaf mewn angen, ac hyderaf y tîm talentog iawn i fanteisio i’r eithaf ar fy rhodd. Roedd dod yn ffrind yn ymddangos yn ffordd hawdd o fuddsoddi yn y gymuned heb fod â’r wybodaeth angenrheidiol am y prosiectau o’m cwmpas.

Beth fu uchafbwynt bod yn Gyfaill i Sefydliad Cymunedol Cymru?

Yr uchafbwynt i mi fu gwylio’r unigolion talentog a gefnogir gyda grantiau gan Sefydliad Cymunedol Cymru yn perfformio mewn digwyddiadau yr wyf wedi’u mynychu fel Cyfaill.