Rhoi treth effeithiol

Os ydych chi’n drethdalwr neu’n fusnes yn y DU, mae yna nifer o opsiynau i’w i chi rhoi mewn ffordd dreth effeithlonsy’n effeithiol o ran treth. Gall rhoddwyr wneud y gorau o’u rhoddion trwy fanteisio ar gymhellion treth sydd wedi’u cynllunio i annog rhoi mwy o elusennauelusennol.

Gallwch gael cyngor a gwybodaeth am wneud rhoddion i elusen gan Gyllid a Thollau EM.

Gift aid