£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Roedd Raven House Trust yn un o’r grwpiau a dderbyniodd grant gan Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Yn gynharach eleni, lansiodd Sefydliad Cymunedol Cymru, gyda’i partneriaid Newsquest, apêl argyfwng Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – apêl argyfwng costau byw yn gofyn i unigolion, busnesau a sefydliadau gyfrannu i gefnogi elusennau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru i helpu’r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng costau byw.

Mae grwpiau cymunedol ledled Cymru bellach wedi derbyn grantiau sy’n dod i gyfanswm o fwy na £1 miliwn o gymorth i gymunedau Cymru.

Heddiw, mae’r apêl yn cael ei hail-lansio ac rydym unwaith eto yn gofyn am fwy o gefnogaeth.

Dywedodd Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Rydym yn falch ein bod wedi dyfarnu mwy na £1m mewn grantiau i elusennau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru gan helpu’r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng costau byw. Mae’r sefydliadau rydym wedi’u cefnogi yn gweithio’n galed i leddfu sefyllfaoedd o argyfwng a chaledi ymhlith y rhai mwyaf agored i niwed yn eu cymunedau lleol.

Trwy ein partneriaeth â Newsquest, haelioni ein rhoddwyr, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Natwest a chefnogaeth ein partneriaid cyllido, Sefydliad Steve Morgan, Sefydliad Waterloo a Sefydliad Moondance, rydym wedi llwyddo i greu gofod lle gall cymunedau ddod at ei gilydd i gefnogi’r elusennau sy’n helpu pobl drwy argyfwng costau byw.

Mae misoedd anoddach i ddod, ac rydym am allu helpu cymaint o bobl ledled Cymru ag y gallwn, felly rydym unwaith eto yn galw ar unigolion a busnesau sy’n credu’n angerddol yng ngwerth y gymuned leol i gefnogi’r apêl gyda rhodd.”

Dywedodd Gavin Thompson, golygydd rhanbarthol Cymru yn Newsquest:

“Pan lansiwyd yr apêl hon, doedd dim syniad gennym y byddem yn gallu dosbarthu mwy na £1 miliwn i grwpiau cymunedol ledled Cymru. Rwyf mor ddiolchgar i bawb sydd wedi ei gefnogi, o roddwyr unigol i fusnesau a Llywodraeth Cymru.

Bydd yr arian hwn yn gwneud gwahaniaeth i lawer o bobl sy’n cael trafferth y gaeaf hwn. Ond rydym hefyd yn sylweddoli bod mwy i’w wneud, yn enwedig wrth i rywfaint o gefnogaeth y llywodraeth ddisgyn i ffwrdd, a dyna pam rydym yn ailagor yr apêl heddiw.

Os gall unigolion, busnesau neu sefydliadau roi’r hyn a allant, byddwn yn sicrhau bod arian yn helpu pobl sydd mewn gwir angen yn y misoedd i ddod.”

Drwy weithio gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth mawr i’r nifer fawr o bobl sy’n cael trafferth yn ystod yr argyfwng costau byw, gan sicrhau bod y sefydliadau sy’n cefnogi’r rhai sydd fwyaf mewn angen yn gallu parhau i wneud hynny nawr, ac yn y misoedd anodd i ddod.

Gallwch ddarganfod mwy a chyfrannu at yr apêl yma.

 

News

Gweld y cyfan
Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…