Gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd

Hoffem weld cymunedau cryf a gweithredol yng Nghymru.

Byddwn yn atgyfnerthu cymunedau yng Nghymru drwy annog haelioni a rhoi i elusennau.

Newid bywydau gyda’n gilydd.

Y gwerthoedd sydd yn bwysig i ni:

  • Rydym ni yn bartneriaid da
  • Rydym yn dangos gofal am bobl sydd yn gweithio gyda ni
  • Rydym yn gwneud gwahaniaeth