Eich Llais Eich Dewis 2022

Mae digwyddoad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol Uchel Siryff Gwent, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Sefydliad Cymunedol Cymru i ddyfarnu grantiau o hyd at £5,000 i grwpiau cymunedol ledled Gwent.

Isod mae cofnodion fideo gan dderbynwyr grant eleni:

G-Expressions

Glyn Gaer

Llamau

Savoy Theatre

Shaftesbury Youf Gang

Street Doctors

Gwent YFC

Bigger Picture

Gwent Music DJ Scratch

HCT (Help Caring Team)

ReWild Play