Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Nod Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yw sicrhau bywyd gwell a mwy diogel i bobl Gwent drwy gefnogi mentrau a phrosiectau cymunedol sy’n lleihau troseddu a gwella diogelwch cymunedol.

Cliciwch yma i weld y rhai sy’n derbyn grantiau o’r digwyddiad Eich Llais, Eich Dewis eleni.

Gallwch gysylltu ag Uchel Siryf Gwent drwy’r dolenni isod:

Uchel Siryf presennol Gwent

Ei Anrhydedd Helen Mifflin, DL

Yn ddiweddar, ymddeolodd Helen fel Barnwr Cylchdaith. Am 15 mlynedd, eisteddodd yn y llys teulu, lle roedd canran fawr o’i gwaith yn ymwneud ag amddiffyn plant. Fel bargyfreithiwr roedd hi hefyd yn arbenigo mewn cyfraith teulu.

O’i gwaith, mae hi’n deall rhai o’r materion dwfn sy’n effeithio ar bobl ifanc yng Ngwent. Nid yw ei thaith i ddod yn Uchel Siryf wedi bod yn nodweddiadol. Mae’n dod o genedlaethau o deuluoedd mwyngloddio ar y ddwy ochr a chafodd ei haddysg drwy’r system ysgol gyfun. Helen oedd y cyntaf yn ei theulu i fynd i’r chweched dosbarth a’r Brifysgol.

Dychwelodd Helen i Went ar ôl ei hyfforddiant proffesiynol yn 1983 ac mae hi wedi byw yn y sir ers hynny. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn hawliau plant a chyfle cyfartal i bawb, yn enwedig drwy addysg. Ei phrif uchelgais yw ceisio defnyddio ei blwyddyn fel Uchel Siryf i wneud y Swyddfa yn fwy perthnasol i bobl ifanc yng Ngwent.
Nid yw llawer wedi clywed am y swyddfa; nid yw eraill yn gwybod unrhyw beth am rôl yr Uchel Siryf. Mae’n anochel bod y rhai sydd ond wedi clywed am yr “Uchel Siryf” neu “Siryfiaeth” dan yr argraff nad oes ganddynt lawer o ddealltwriaeth na phrofiad o’r materion y mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu wrth iddynt symud ymlaen tuag at fod yn oedolion. Mae Helen eisiau ceisio newid y canfyddiad hwnnw a rhoi llais i bobl ifanc, drwyddi hi a’r swyddfa sydd ganddi.

Neges gyffredinol Helen fydd – gadewch i ni annog cymaint o’n pobl ifanc ag y gallwn i wireddu eu potensial beth bynnag y bo hynny. Gall pob un ohonom wneud cyfraniad ac amser yw’r adnodd mwyaf gwerthfawr y gallwn ei roi.

 

Darllenwch fwy am effaith Cronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent