Eich Llais Eich Dewis 2024

Mae digwyddoad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol Uchel Siryff Gwent, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Sefydliad Cymunedol Cymru i ddyfarnu grantiau o hyd at £5,000 i grwpiau cymunedol ledled Gwent.

Isod mae’r rhai sy’n derbyn y grant eleni:

  • TOGs Centre
  • Bridges Centre
  • Gwent Young Farmers Club
  • Torfaen Sea Cadets
  • The Family & Community Group
  • ReWild Play
  • Urban Circle
  • Nantyglo & Blaina Air Cadets