Eich Llais Eich Dewis 2023

Mae digwyddoad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol Uchel Siryff Gwent, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Sefydliad Cymunedol Cymru i ddyfarnu grantiau o hyd at £5,000 i grwpiau cymunedol ledled Gwent.

Isod mae’r rhai sy’n derbyn y grant eleni:

 • Made in Tredegar
 • The Outdoor Partnership
 • Llamau
 • The Parish Trust
 • Operasonic Cyf
 • NYAS
 • Cymru Creations
 • Rewild Play
 • Duffryn Community Link
 • TOGs Centre
 • The Bridge to Cross CT
 • Crimestoppers Trust