Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Mae Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol yn gronfa Cymru gyfan a sefydlwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Adeiladu’r Principality gyda’r nod o gael effaith gadarnhaol ar gymunedau a bywydau pobl ifanc yng Nghymru.

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

 

Bydd y gronfa’n cefnogi’r trydydd sector a sefydliadau cymunedol ledled Cymru i helpu / annog

  • Mwy o bobl ifanc i ddatblygu arferion cynilo positif i lwyddo i gyrraedd eu nodau mewn bywyd a chymryd y penderfyniadau iawn ar gyfer eu dyfodol
  • Mwy o bobl ifanc i adeiladu cadernid ariannol ar gyfer ansicrwydd bywyd
  • Mwy i bobl ifanc yn paratoi ar gyfer y dyfodol a byd gwaith (gan gynnwys meithrin sgiliau)
  • Mwy o bobl ifanc yn cael gwaith
  • Mwy o bobl ifanc yn byw’n gynaliadwy ac yn cael atebion cynaliadwy i heriau lleol

Cliciwch yma i weld rhestr o’r sefydliadau sy’n cael eu cefnogi gan y gronfa.

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Dysgwch fwy am effaith Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Darganfyddwch fwy