Ysgrifennu cais cryf

Fel ariannwr, rydym yn cydnabod y gall cyflwyno cais am grant fod yn llafurus a chymhleth – yn enwedig os nad ydych chi’n eu hysgrifennu’n aml.

I helpu, rydym wedi creu’r adran hon o’r pecyn cymorth grantiau sydd wedi’i anelu at dywys grwpiau drwy’r camau o ymgeisio.

Rydym wedi rhoi awgrymiadau ac arweiniad blaenllaw i chi wrth lenwi’r ffurflen gais a gobeithiwn ei fod yn ddefnyddiol p’un ai dyma’r cais grant cyntaf neu ddegfed yr ydych wedi ei gwblhau! Rydym hefyd yn gobeithio y bydd yr awgrymiadau hyn yn eich cefnogi, nid yn unig yn ein proses ymgeisio ni, ond gyda chyllidwyr eraill yn ogystal.Rydyn ni’n caru’ch adborth, rydyn ni wrth ein bodd yn clywed a ydych chi wedi gweld hyn yn ddefnyddiol neu os ydych chi’n meddwl bod unrhyw beth arall y gallwn ei ychwanegu a fydd yn gwella’r pecyn cymorth.

E-bostiwch ni ar – grants@communityfoundationwales.org.uk – cofiwch roi Adborth Pecyn Gwaith Grantiau ym maes y pwnc.

Cyngor defnyddiol ar gyfer gwneud ceisiadau am grantiau

Rydym wedi creu fideo sy'n cynnwys cyngor ac awgrymiadau defnyddiol i ysgrifennu ceisiadau am grant – Ydy chi wedi’i wylio eto?

Sut i ysgrifennu cais am grant

Cofrestrwch eich lle nawr!

Cofrestrwch nawr
Ysgrifennu cais cryf