Arddangosfeydd Stuart Rendel

I gyd, a Powys

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Nid ydym yn derbyn ceisiadau newydd ar hyn o bryd gan ein bod ni wrthi'n trosglwyddo i system grantiau newydd. Cliciwch Yma i gael mwy o wybodaeth. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau a bod y cyntaf i glywed am yr ail-lansiad. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ond rydym yn gweithio'n galed i weithio'n fwy effeithlon a gwneud ymgeisio am grantiau yn haws ac yn gyflymach i chi.

Mae Arddangosfeydd Stuart Rendel yn rhoi cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n dechrau eu blwyddyn gyntaf o astudiaethau is-raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Caiff ei ddyfarnu o Gronfa Ganolraddol a Thechnegol Sir Drefaldwyn, a gaiff ei rheoli gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Y grantiau sydd ar gael

  • Mae gwerth yr arddangosfeydd hyd at £1,000 y flwyddyn am hyd at 4 blynedd o’u hastudiaethau is-raddedig.

Dyfernir ceisiadau ar sail perfformiad academaidd (Safon Uwch neu gymwysterau cyfatebol) a’r achos a wnaed dros gymorth yn y ffurflen gais.

Pwy all wneud cais?

Rhaid bod y canlynol yn berthnasol i’r ymgeiswyr:

  • trigolion Sir Drefaldwyn
  • o dan 25 oed
  • wedi mynychu Ysgol Uwchradd yn Sir Drefaldwyn am o leiaf 2 flynedd

Sut i wneud cais?

Os ydych yn credu y gallech fod yn gymwys ar gyfer arddangosfa, cwblhewch ffurflen gais.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Noder:

  • Rhaid i ni dderbyn eich ffurflenni cais wedi’u cwblhau a llungopi o’ch cymwysterau erbyn 31 Awst bob blwyddyn er mwyn i chi gael eich ystyried ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.
Arddangosfeydd Stuart Rendel

Lleihau pwysau meddwl myfyriwr prifysgol

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Canolbarth a Gorllewin Cymru, I gyd a Sir Penfro

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Gogledd Cymru, I gyd a Sir y Fflint

Cronfa Effeithiau Cymdeithasol Provident (Cymru)

De Cymru, I gyd, Merthyr Tudful a Pen-y-bont ar Ogwr