Arddangosfeydd Stuart Rendel

I gyd, a Powys

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd. Mi fydd yn ail agor yn 2022. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.  

Mae Arddangosfeydd Stuart Rendel yn rhoi cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n dechrau eu blwyddyn gyntaf o astudiaethau is-raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Caiff ei ddyfarnu o Gronfa Ganolraddol a Thechnegol Sir Drefaldwyn, a gaiff ei rheoli gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Y grantiau sydd ar gael

  • Mae gwerth yr arddangosfeydd hyd at £1,000 y flwyddyn am hyd at 4 blynedd o’u hastudiaethau is-raddedig.

Dyfernir ceisiadau ar sail perfformiad academaidd (Safon Uwch neu gymwysterau cyfatebol) a’r achos a wnaed dros gymorth yn y ffurflen gais.

Pwy all wneud cais?

Rhaid bod y canlynol yn berthnasol i’r ymgeiswyr:

  • trigolion Sir Drefaldwyn
  • o dan 25 oed
  • wedi mynychu Ysgol Uwchradd yn Sir Drefaldwyn am o leiaf 2 flynedd

Sut i wneud cais?

Os ydych yn credu y gallech fod yn gymwys ar gyfer arddangosfa, cwblhewch ffurflen gais.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Noder:

  • Rhaid i ni dderbyn eich ffurflenni cais wedi’u cwblhau a llungopi o’ch cymwysterau erbyn Llun 20fed Medi 2021 am 12pm er mwyn i chi gael eich ystyried ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.
Arddangosfeydd Stuart Rendel

Lleihau pwysau meddwl myfyriwr prifysgol

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Pobl Hyn

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Castle Dairies

Caerffili a De Cymru

Cronfa Ddysgu Gweithredol Pears

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

De Cymru, I gyd a Rhondda Cynon Taf