Cronfa True Venture

Mae True Venture ar daith i ysbrydoli a chefnogi athletwyr ifanc yng Ngogledd Cymru drwy wella mynediad at gyfleoedd cadarnhaol drwy chwaraeon. Maen nhw’n credu bod pob plentyn yn haeddu cyfle cyfartal i gymryd rhan a llwyddo mewn chwaraeon.

Bydd y gronfa yn cefnogi clybiau, cyfleusterau a digwyddiadau ar lawr gwlad ac yn chwarae rhan weithredol mewn trefnu cyfleoedd mewn meysydd lle nad oes angen arian ond yr amser ac adnoddau.

 

 

Gallwch roi i'r Gronfa True Venture isod: